TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2023 R.


W 2023r. przewidywana jest dostawa około 60 wagonów typów 140N, 141N i 142N. W zamian zostaną dokonane kasacje wagonów typu [105N] - liczba ani wybór skreślanych wagonów nie zostały ściśle określone. W 2023r. planowane jest przeprowadzenie remontów 61 wagonów - w tym 14 wagonów 105N2k/2000 i 35 wagonów 120Na. Do remontu trafią także 4 wagony 105Ni oraz 6 wagonów [105N] do NG III. Wagony 120Na będą remontowanie w zakresie NG O ("ograniczonym") - m.in. bez usuwania siedzeń rozkładanych ani odświeżania wnętrza przedziału pasażerskiego.


SKREŚLENIA 2023 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
1263 1292
1227 1228 1235 1236 1269 1270
-
1239 1240 1243 1255 1256 1267 1280 1347 1348 1375 1376
19
suma
2
6
-
11
19


PLAN REMONTÓW 2023 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
NG III
---
1413 1414 1417 1418 1453 1454
---
---
6
105Ni
NG I
2010 2011 2028 2029
---
---
---
4
105N2k/2000
NG I
---
---
2092 2093 2096 2097 2100 2101 2104 2105 2112 2113 2118 2119 2122 2123
---
14
123N
NG II
2150 2151
---
---
---
2
120Na
NG O
3287 3288 3289 3293
---
3231 3243 3245 3267 3272 3275 3276 3277
3198 3218 3227 3238 3240 3241 3256 3257 3259 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3273 3274 3278 3280 3281 3282 3284 3285
35
suma
10
6
22
23
61
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 12.01.2022r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
gwiazdka - wagony przeniesione z ubiegłorocznego planu remontowego
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2023 R.
  [105N] 105Ni 105N2k/2000 123N 120Na suma
01.23
NG O
--- --- --- --- 3198 3231 4
NG I
--- --- 2122 2123 --- ---
NG II
--- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
02.23
NG O
--- --- --- --- 3241 3262 3272 5
NG I
--- 2028 2029 --- --- ---
NG II
--- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
03.23
NG O
--- --- --- --- 3243 3281 3287 5
NG I
--- --- 2096 2097 --- ---
NG II
--- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
04.23
NG O
--- --- --- --- 3238 3264 3265 3274 6
NG I
--- --- --- --- ---
NG II
--- --- --- --- ---
NG III
1413 1414 --- --- --- ---
05.23
NG O
--- --- --- --- 3263 3266 3282 5
NG I
--- --- 2092 2093 --- ---
NG II
--- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
06.23
NG O
--- --- --- --- 3218 3261 3277 5
NG I
--- --- --- --- ---
NG II
--- --- --- --- ---
NG III
1417 1418 --- --- --- ---

ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021 2022                

27.05.2023 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101