TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2018 R.


W 2018r. nie przewidywano wprowadzenia na stan Tramwajów Warszawskich fabrycznie nowych wagonów tramwajowych.
Zaplanowano wykonanie remontu 28 wagonów (o 20 mniej niż w 2017r.), w tym 2 w zakresie NG II   i 2 w zakresie NG III. Ograniczenie liczby remontów było związane ze zmniejszeniem potrzeb remontowych oraz z modernizacją Zakładu Naprawy Taboru. Stopiątki trafiające w 2018r. do remontu o zakresie NG I były remontowane z utrzymaniem dotychczasowego ich standardu, natomiast stopiątki poddane NG III były remontowane według standardu NG III. Do remontu o zakresie NG II trafił jedyny wagon 116N (przesunięty z planu 2017r.) oraz ostatni wagon 116Na/1 (rownież przesunięty z planu 2017r.) - oba w trakcie remontu miały wymienioną aparaturę. Do NG I trafią ostatnie dwa wagony 120N (oba pierwotnie przewidziane do remontu w 2017r.) oraz 12 wagonów 120Na.
W trakcie roku doszło do przesunięć w planie remontowym. Z powodu opóźnień w remontach 6 wagonów przesunięto planu na 2019r. Z powodu opóźnień w przewidywanych dostawach nowego taboru (koniecznoœć powtórzenia przetargu na nowe tramwaje) konieczne stały remonty pozwalające na utrzymanie w sprawności starszych stopiątek (oznaczone NGG) - w ten sposób zostały wyremontowane 4 wagony 105Na.


SKREŚLENIA 2018 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
-
-
-
1244 1250
2
suma
-
-
-
2
2


PLAN REMONTÓW 2018 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
NGG
---
---
1122 1123
1267 1268
4
105Nf
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
---
1431 1432
---
2
105Ni
NG I
2008 2009
---
---
---
2
NG II
---
---
---
---
---
105N2k
NG I
2060 2061 2066 2067 2068 2069
---
---
---
6
NG II
---
---
---
---
---
105N2k/2000
NG I
---
---
2098 2099
---
2
NG II
---
---
---
---
---
116N
NG I
---
---
---
---
---
NG II
3002
---
---
---
1
116Na/1
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
3015
---
---
1
120N
NG I
---
---
3103 (3108)
---
1
NG II
---
---
---
---
---
120Na
NG I
(3148) (3154)
3123 3129
3119 3120 (3126) 3127
3144 (3145) (3146) 3151
7
NG II
---
---
---
---
---
suma
9
3
10
4
26
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2018r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2018 R.
  105Na, 105Nf 105Ni 105N2k 105N2k/2000 116N, 116Na/1 120N 120Na suma
01.18
NG I
--- --- 2060 2061 --- --- --- --- 2
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
02.18
NG I
--- --- --- --- --- --- --- 3
NG II
--- --- --- --- 3002 --- ---
NG III
1431 1432 --- --- --- --- --- ---
03.18
NG I
--- 2008 2009 --- --- --- --- --- 2
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
04.18
NG I
--- --- --- 2098 2099 --- --- --- 2
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
05.18
NG I
--- --- 2066 2067 --- --- --- --- 3
NG II
--- --- --- --- 3015 --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
06.18
NG I
--- --- 2068 2069 --- --- --- --- 2
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
07.18
NG I
--- --- --- --- --- --- --- -
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
08.18
NG I
--- --- --- --- --- 3103 --- 1
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
09.18
NG I
--- --- --- --- --- --- 3120 3144 2
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
10.18
NG I
--- --- --- --- --- --- 3119 3127 3151 3
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
11.18
NGG
1267 --- --- --- --- --- --- 2
NG I
--- --- --- --- --- --- 3123
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
12.18
NGG
1122 1123 1268 --- --- --- --- --- --- 4
NG I
--- --- --- --- --- --- 3129
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---

ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

01.01.2019 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101