TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


PLAN REMONTÓW NA 2008 R.


W 2008r. nie przewiduje się dostaw nowych wagonów tramwajowych, a co za tym idzie, nie planuje się żadnych kasacji. Zaplanowano wykonanie remontu 161 wagonów (a więc o 18 więcej niż w 2007r.), w tym 33 w zakresie NG II. (NG II ominie wagony typu 13N oraz 105Na z lat 70-tych). Wyremontowane zostały prawie wszystkie pozostałe wagony typu 105N2k/2000 (12 sztuk). Do NG I w 2008r. trafiła znaczna liczba wagonów niskopodłogowych - jedyny wagon typu 112N, 2 wagony typu 116Na i 17 wagonów typu 116Na/1. Na 2008r. nie zaplanowano żadnej poważniejszej modernizacji stopiątek. Większość stopiątek trafiających do remontu w 2008r. była modyfikowana wg założonego wcześniej standardu (m.in. nowy wygląd ścian czołowych z nowymi punktami świetlnymi, uszczelnienie i ocieplenie kabiny motorniczego, poręcze malowane na żółty kolor), z pewnymi zmianami wynikającymi z przyczyn zewnętrznych (zmiana reflektorów przednich). Wyjątkiem były stopiątki z lat 70-tych, w których nie tylko zrezygnowano z wszelkich modyfikacji (nawet punktów świetlnych) ale także ograniczono do minimum sam zakres remontu - na remont oznaczony NGg składało się odświeżenie wnętrza przedziału pasażerskiego oraz poszycia, z bardzo ograniczonym przeglądem aparatury (przy czym zakres remontu był każdorazowo ustalany dla każdego z wagonów). Zrezygnowano także ustalonego wcześniej standardu modyfikacji wagonów typu 13N (w tym z montażu ogrzewania przedziału pasażerskiego i montażu przycisków do otwierania drzwi przez pasażera) - w tych wagonach wprowadzona została tylko część modyfikacji (głównie dotyczących kabiny motorniczego, punktów świetlnych, tablic informacyjnych i wyglądu przedziału pasażerskiego). Nadal natomiast montowano kolejne agregaty klimatyzacyjne kabiny motorniczego i piasecznice w stopiątkach.


PLAN REMONTÓW 2008 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N
NG I
--- --- 190 207 230 231 238 239 263 295 307 312 316 317 350 391 397 428 429 447 500 588" 593 357 (376") 404 409 424 455 486" 587 611 612 628 641 672 675 678 687 690 691 692 713 718 719 727 728 729 730 732 736 753'' 755 762 803 808 816 823 826 827 828" 58
NG II
---
---
---
---
---
105Na
NGg
1000 1001 1002 1003 1006" 1010 1015 1031" 1042 1043 1047 1050 1056 1057 1078 1085 1091 1097 1098 1099
---
---
---
20
NG I
---
1289 1290 1305 1306 1315 1316 1321 1322 1325 1326 1327 1328
1283 1284 1347 1348
2001 2002
18
NG II
---
---
1150 1151 1154 1155 1162 1163
1108 1109 1112 1124 1125
11
105Ne, 105Nf, 105Nm
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
1407 1408 1409 1410 1411 1412 1417 1418 1419 1420
1422 1451 1452 1457 1459 1460 1461 1462 1465 1466
1453 1454
22
105N2k/2000
NG I
2074 2075 2076 2077 2084 2085
---
---
2104 2105 2112 2113 2130 2131
12
NG II
---
---
---
---
---
112N, 116Na (etap I+II)
NG I
---
3001 3003 3004
---
---
3
NG II
---
---
---
---
---
116Na/1 (etap I)
NG I
---
3005 3006 3007 3010 3011 3012 3014 3016 3019 3021 3022 3023 3024 3025 3027 3028 3029
---
---
17
NG II
---
---
---
---
---
suma
26
42
41
52
161
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2008 R.
  13N 105Na 105Ne, 105Nf, 105Nm 105N2k/2000 112N, 116Na, 116Na/1 suma
01.08
NGg
--- 1047 1050 --- --- --- 14
NG I
312 316 357 486" 587 803 1289 1290 --- --- ---
NG II
--- 1162 1163 1411 1412 --- ---
02.08
NGg
--- 1091 1097 --- --- --- 14
NG I
350 500 611 612 678 687 1327 1328 --- --- ---
NG II
--- 1108 1109 1407 1408 --- ---
03.08
NGg
--- 1000 1001 --- --- --- 12
NG I
728 808 816 823 1325 1326 --- --- ---
NG II
--- 1124 1125 1451 1452 --- ---
04.08
NGg
--- 1031" 1078 --- --- --- 14
NG I
391 397 732 753" 1321 1322 --- 2104 2105 3001 3022
NG II
--- --- 1461 1462 --- ---
05.08
NGg
--- 1056 1057 --- 2084 2085 3007 3021 17
NG I
207 409 428 691 692 1283 1284 2001 2002 --- 2084 2085 3007 3021
NG II
--- --- 1419 1420 --- ---
06.08
NGg
--- 1006" 1085 --- --- --- 16
NG I
307 317 447 719 827 1315 1316 --- 2112 2113 3014 3024
NG II
--- 1112 1154 1155 --- --- ---
07.08
NGg
--- 1002 1003 --- --- --- 7
NG I
455 628 --- --- --- 3016
NG II
--- --- 1409 1410 --- ---
08.08
NGg
--- --- --- --- --- 9
NG I
238 239 729 730 --- --- --- 3005 3010 3028
NG II
--- --- 1465 1466 --- ---
09.08
NGg
--- --- --- --- --- 14
NG I
190 593" 641 672 736 828" 1347 1348 --- 2074 2075 3006 3025
NG II
--- --- 1453 1454 --- ---
10.08
NGg
--- 1042 1043 --- --- --- 17
NG I
263 404 424 429 727 755 762 826 1305 1306 --- --- 3003 3004 3011
NG II
--- --- 1459 1460 --- ---
11.08
NGg
--- 1098 1099 --- --- --- 14
NG I
295 588" 675 690 713 718 --- --- 2076 2077 3019 3023
NG II
--- --- 1422 1457 --- ---
12.08
NGg
--- 1010 1015 --- --- --- 13
NG I
230 231 --- --- 2130 2131 3012 3027 3029
NG II
--- 1150 1151 1417 1418 --- ---


ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

02.01.2009 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101