TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


PLAN SKREŚLEŃ I REMONTÓW NA 2007 R.


W 2007r spodziewana jest dostawa 45 nowych wagonów tramwajowych zamówionych w poznańskiej Fabryce Pojazdów Szynowych (30 szt. wagonów 123N) i bydgoskiej firmie PESA (15 szt. wagonów 120N). Z tego powodu zaplanowano znaczną redukcję liczby starszych wagonów typów 13N i 105Na - ogółem zostanie skreślone ze stanu 69 wagonów w tym 39 typu 13N i 30 typu 105Na. Zaplanowano wykonanie remontu 143 wagonów (a więc o 28 mniej niż w 2006r.), w tym tylko 16 w zakresie NG II. Nastąpi rezygnacja z wykonywania NG II wagonom typu 13N i 105Na z lat 70-tych (wszystkie którym wypada w 2007r. remont o takim zakresie zostaną skreślone ze stanu). Znaczną część remontowanych wagonów będą stanowić wagony typu 105N2k/2000 (42 sztuki). Do NG I w 2007r. trafią także pierwsze wagony niskopodłogowe - 2 wagony typu 116Na/1. Na 2007r. nie zaplanowano także żadnej poważniejszej modernizacji stopiątek, natomiast większość stopiątek trafiających do remontu w 2007r. będzie modyfikowana wg założonego wcześniej standardu (m.in. nowy wygląd ścian czołowych z nowymi punktami świetlnymi, uszczelnienie i ocieplenie kabiny motorniczego, poręcze malowane na żółty kolor) - wyjątkiem będą stopiątki z lat 70-tych, w których modyfikowane będą tylko pojedyncze elementy (głównie punkty świetlne). Modyfikację wg ustalonego standardu (m.in. montaż ogrzewania przedziału pasażerskiego, modyfikacja układu niskiego napięcia i montaż przycisków do otwierania drzwi przez pasażera) przejdzie także większość z remontowanych wagonów typu 13N. Nowością w ZNT T-3 będzie dodatkowo montaż napędów drzwi IGE w stopiątkach spoza planu remontowego, montaż kolejnych agregatów klimatyzacyjnych kabiny motorniczego w stopiątkach oraz zakładanie kolejnych piasecznic (także tylko w stopiątkach).


PLAN SKREŚLEŃ 2007 R. - WERSJA PIERWOTNA  (STYCZEŃ 2007r.)
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N --- --- 207 238 239 263 317 428 429 447 357 404 455 486" 587 628 641 672 675 678 683 687 690 691 692 713 719 724 728 729 730 732 736 753" 762 780 803 819 823 827 828" 39
105Na
1000 1001 1002 1006" 1016 1018" 1022 1023 1026 1031" 1034 1044 1047 1048 1050 1052 1055 1056 1057 1061 1062 1063 1064 1066 1074 1075 1078 1082 1085 1095
---
---
---
30
suma
30
---
8
31
69


Wiosną 2007r zwiększył się plan uruchomienia (liczba wagonów w ruchu), co spowodowało zmniejszenie rezerwy taborowej do minimum. W rezultacie w połowie maja zadecydowano o wprowadzeniu zmian do planu kasacyjnego. Liczbę skreślanych wagonów zmniejszono z 69 szt do 44 szt - skreślone zostanie 16 szt. 13N, 26 szt. 105Na oraz dwa wagony, które zostaną dokoptowane w ciągu roku na podstawie oceny stanu techniczego (np. powypadkowe). Nie wprowadzono natomiast żadnych zmian do planu remontowego.


PLAN SKREŚLEŃ 2007 R. - WERSJA PO ZMIANACH  (MAJ 2007r.)
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N --- --- --- 208 582 641 672 678 683 687 724 732 736 753" 762 780 803 819 828" 16
105Na
1000 1001 1002 1004 1016 1018" 1022 1023 1026 1034 1044 1047 1048 1050 1052 1055 1061 1062 1063 1064 1066 1074 1075 1078 1082 1095
---
---
---
26
suma
26
---
---
16
42+21)
1) w tym 2 wagony do wyboru w późniejszym czasie


Od września 2007r po raz kolejny zwiększył się plan uruchomienia (liczba wagonów w ruchu), co spowodowało zmniejszenie rezerwy taborowej. W rezultacie na przełomie sierpnia i września 2007r. zadecydowano o wprowadzeniu kolejnych zmian do planu kasacyjnego. Ponownie zmniejszono liczbę skreślanych wagonów - tym razem z 44 szt. do 30 szt. Skreślone zostanie 7 szt. 13N oraz 23 szt. 105Na. Nie wprowadzono natomiast żadnych zmian do planu remontowego.


PLAN SKREŚLEŃ 2007 R. - WERSJA PO ZMIANACH  (WRZESIEŃ 2007r.)
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N --- --- --- 208 582 683 714 724 780 819 7
105Na
1000 1001 1004 1016 1018" 1022 1023 1026 1034 1044 1048 1052 1055 1061 1062 1063 1064 1066 1067 1074 1075 1082 1095
---
---
---
23
suma
23
---
---
7
30


W drugiej połowie października ponownie zmieniono plan kasacji i remontów na 2007r. Z planu kasacyjnego wycofano wagony 1000 i 1001, zmniejszając w ten sposób liczbę skreślonych wagonów do 28 szt. (skreślone zostanie ostatecznie 7 szt. 13N oraz 21 szt. 105Na). Wprowadzono także drobną zmianę do planu remontowego - zamiast wagonu 3021 do NG w 2007r. trafi wagon 3020.


PLAN SKREŚLEŃ 2007 R. - WERSJA PO ZMIANACH  (PAŹDZIERNIK 2007r.)
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N --- --- --- 208 582 683 714 724 780 819 7
105Na
1004 1016 1018" 1022 1023 1026 1034 1044 1048 1052 1055 1061 1062 1063 1064 1066 1067 1074 1075 1082 1095
---
---
---
23
suma
21
---
---
7
28PLAN REMONTÓW 2007 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N
NG I
--- --- 269 290 310 326 369 396 412 418 471 493 496 559 563 400 431 487 548 549 578 584 632 633 642 663 667 671 680 726 731 751" 768 769 783 789 824 35
NG II
---
---
---
---
---
105Na
NG I
1009 1012 1013 1024 1025 1027 1028 1035 1054 1068 1079
1223 1243 1244 1265 1266 1271 1272 1277 1278 1287 1288 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1301 1302 1303 1304 1311 1312 1317 1318 1323 1324 1341 1342
1281 1282
1134 1170
46
NG II
---
1308
---
1106 1107 1116 1117 1132 1133
7
105Ne, 105Nf
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
---
1401 1402 1421 1447 1448 1449 1450 1455 1456
---
9
105N2k
NG I
2072 2073
---
---
---
2
NG II
---
---
---
---
---
105N2k/2000
NG I
2078 2079 2080 2081 2086 2087 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2100 2101 2102 2103 2132 2133 2134 2135
---
---
2082 2083 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129
42
NG II
---
---
---
---
---
116Na/1
NG I
---
3008 3020 [3021]
---
---
2
NG II
---
---
---
---
---
suma
33
34
24
52
143
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2007 R.
  13N 105Na 105Ne, 105Nf 105N2k, 105N2k/2000 116Na/1 suma
01.07
NG I
400 584 1012 1170 1243 1244 --- --- --- 8
NG II
--- --- 1447 1448 --- ---
02.07
NG I
431 578 726 731 1013 1025 1265 1266 --- --- --- 14
NG II
--- 1116 1117 1308 1421 1455 1456 --- ---
03.07
NG I
768 769 783 1223 1297 1298 --- 2102 2103 2106 2107 --- 12
NG II
--- --- 1449 1450 --- ---
04.07
NG I
548 549 642 1024 1079 1271 1272 --- 2080 2081 2108 2109 --- 14
NG II
--- 1106 1401 1402 --- ---
05.07
NG I
632 633 667 671 1281 1282 1317 1318 --- 2072 2073 2078 2079 2110 2111 --- 14
NG II
--- --- --- --- ---
06.07
NG I
310 418 1035 1068 1277 1278 1295 1296 --- 2094 2095 2116 2117 --- 12
NG II
--- --- --- --- ---
07.07
NG I
269 412 1293 1294 --- 2086 2087 2118 2119 --- 8
NG II
--- --- --- --- ---
08.07
NG I
369 493 1301 1302 --- 2082 2083 2096 2097 --- 8
NG II
--- --- --- --- ---
09.07
NG I
326 496 663 680 1311 1312 1341 1342 --- 2120 2121 2132 2133 --- 14
NG II
--- 1132 1133 --- --- ---
10.07
NG I
290 487 563 751" 789 824 1027 1028 1054 1291 1292 1323 1324 --- 2124 2125 --- 15
NG II
--- --- --- --- ---
11.07
NG I
471 1009 1134 1287 1288 1303 1304 --- 2092 2093 2100 2101 3008 13
NG II
--- 1107 --- --- ---
12.07
NG I
396 559 --- --- 2122 2123 2126 2127 2128 2129 2134 2135 3020 11
NG II
--- --- --- --- ---


ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

08.11.2007 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101