TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2022 R.


W 2022r. przewidywana jest dostawa około 75 wagonów typów 140N, 141N i 142N. W zamian zostaną dokonane kasacje wagonów typu [105N] - nie jest jednak obecnie znana liczba i zakres skreśleń - zależy to od liczby ostatecznie dostarczonych w ciagu roku nowych wagonów prod. Hyundai Rotem oraz od decyzji o ewentualnym wykorzystaniu opcji na 90 nowych tramwajów (decyzja ma zostać podjęta do końca wiosny 2022r.). W 2022r. planowane jest przeprowadzenie remontów 63 wagonów - w tym 10 wagonów 105N2k/2000 i 31 wagonów 120Na. Do remontu trafi 6 wagonów 105Ni a także 4 wagony [105N] po NG III przed laty (tym razem remont będzie w zakresie NG II) oraz 8 wagonów [105N] do NG III.


SKREŚLENIA 2022 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
?
?
?
1220 1225 1226 1229 1230 1233 1234 1237 1238 1245 1246 1249 1261 1262 1265 1266 1277 1278 1279 1287 1288 2005
22
suma
-
-
-
22
22


PLAN REMONTÓW 2022 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
NG I
---
---
---
---
-
NG II
---
1427 1428
1459 1460 1461 1462
1379 1380
8
NG III
---
1407 1408 1419 1420
1451* 1452* 1457 1458
---
8
105Ni
NG I
2006 2007 2016 2017 2038 2039
---
---
---
6
105N2k/2000
NG I
---
---
2080 2081 2082 2083 2094* 2095* 2106 2107 2116 2117
---
10
120Na
NG I
---
3204 3206 3211 3212* 3215*
3236 3242 3244* 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3260 3268 3269 3270
3197 3199 3200* 3217* 3219 3220 3221 3226 3232 3233 3239 3254 3255
31
suma
6
11
31
15
63
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2022r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
gwiazdka - wagony przeniesione z ubiegłorocznego planu remontowego
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2022 R.
  [105N] 105Ni 105N2k/2000 120Na suma
01.21
NG I
--- --- 2094 2095 3200 3217 4
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
02.21
NG I
--- 2016 2017 --- 3212 3220 3252 7
NG II
1379 1380 --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
03.21
NG I
--- --- --- 3215 3248 3249 5
NG II
--- --- --- ---
NG III
1457 1458 --- --- ---
04.21
NG I
--- 2038 2039 2106 2107 3199 3211 3233 7
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
05.21
NG I
--- --- 2116 2117 3239 3242 3244 5
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
06.21
NG I
--- --- --- 3206 3219 3268 5
NG II
--- --- --- ---
NG III
1407 1408 --- --- ---
07.21
NG I
--- --- 2080 2081 3204 3226 4
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
08.21
NG I
--- --- --- 3236 3254 4
NG II
1427 1428 --- --- ---
NG III
--- --- --- ---

ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

30.07.2022 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101