TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2022 R.


W 2022r. przewidywana była dostawa około 75 wagonów typów 140N, 141N i 142N - faktycznie dotarło 48 (odpowiednio 39, 8 i 1) wagonów tych typów. W zamian zostały dokonane kasacje wagonów typu [105N] - liczba skreślonych wagonów zależała to od liczby dostarczonych nowych wagonów prod. Hyundai Rotem oraz od decyzji o ewentualnym wykorzystaniu opcji na 90 nowych tramwajów (decyzja była negatywna) - ostatecznie skreślono 44 wagony. W 2022r. planowane było przeprowadzenie remontów 65 wagonów - w tym 10 wagonów 105N2k/2000 i 31 wagonów 120Na. Do remontu trafiło także 6 wagonów 105Ni i 4 wagony [105N] po NG III przed laty (tym razem remont w zakresie NG II) oraz 8 wagonów [105N] do NG III. Pierwsza i jedyna zmiana w planie nastąpiła już w lutym, wraz ze skreśleniem planowanych do remontu wagonów 1288+1287. Resztę remontów wykonano w terminie.


SKREŚLENIA 2022 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
?
?
1122 1123 1167 1184 1185 1273 1274
1218 1219 1220 1222 1225 1226 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1237 1238 1241 1242 1245 1246 1247 1248 1249 1257 1258 1260 1261 1262 1265 1266 1268 1271 1272 1277 1278 1279 1287 1288 2005
44
suma
-
-
7
37
44


PLAN REMONTÓW 2022 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
NG I
---
---
---
(1287) (1288)
2
NG II
---
1427 1428
1459 1460 1461 1462
1379 1380
8
NG III
---
1407 1408 1419 1420
1451* 1452* 1457 1458
---
8
105Ni
NG I
2006 2007 2016 2017 2038 2039
---
---
---
6
105N2k/2000
NG I
---
---
2080 2081 2082 2083 2094* 2095* 2106 2107 2116 2117
---
10
120Na
NG I
---
3204 3206 3211 3212* 3215*
3236 3242 3244* 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3260 3268 3269 3270
3197 3199 3200* 3217* 3219 3220 3221 3226 3232 3233 3239 3254 3255
31
suma
6
11
31
17
65
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2022r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
gwiazdka - wagony przeniesione z ubiegłorocznego planu remontowego
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2022 R.
  [105N] 105Ni 105N2k/2000 120Na suma
01.22
NG I
--- --- 2094 2095 3200 3217 4
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
02.22
NG I
--- 2016 2017 --- 3212 3220 3252 7
NG II
1379 1380 --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
03.22
NG I
--- --- --- 3215 3248 3249 5
NG II
--- --- --- ---
NG III
1457 1458 --- --- ---
04.22
NG I
--- 2038 2039 2106 2107 3199 3211 3233 7
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
05.22
NG I
--- --- 2116 2117 3239 3242 3244 5
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
06.22
NG I
--- --- --- 3206 3219 3268 5
NG II
--- --- --- ---
NG III
1407 1408 --- --- ---
07.22
NG I
--- --- --- 3204 3226 2
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
08.22
NG I
--- --- 2080 2081 3236 3254 6
NG II
1427 1428 --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
09.22
NG I
--- --- --- 3247 3255 3260 3
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
10.22
NG I
--- 2006 2007 --- 3221 3250 4
NG II
--- --- --- ---
NG III
--- --- --- ---
11.22
NG I
--- --- --- 3232 3251 3270 7
NG II
1461 1462 --- --- ---
NG III
1419 1420 --- --- ---
12.22
NG I
--- 2082 2083 --- 3197 3269 8
NG II
1459 1460 --- --- ---
NG III
1451 1452 --- --- ---

ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

03.02.2023 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101