TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


PLAN REMONTÓW NA 2009 R.


W 2009r. nie przewiduje się dostaw nowych wagonów tramwajowych, a co za tym idzie, nie planuje się żadnych kasacji. Zaplanowano wykonanie remontu 140 wagonów (o 21 mniej niż w 2008r.), w tym 42 w zakresie NG II. (NG II ominie wagony typu 13N oraz 105Na z lat 70-tych). Wyremontowane zostaną m.in. ostatnia para wagonów 105N2k, prawie wszystkie pozostałe wagony typu 116Na/1 (6 sztuk, dodatkowo na II etap NG trafi 10 wagonów po I etapie NG wykonanym w 2008r.). Na 2009r. nie zaplanowano żadnej poważniejszej modernizacji stopiątek. Większość stopiątek trafiających do remontu w 2009r. będzie modyfikowana wg standardu 2008+ (m.in. nowy wygląd ścian czołowych z nowymi, kwadratowymi punktami świetlnymi, uszczelnienie i ocieplenie kabiny motorniczego, poręcze malowane na żółty kolor, zintegrowane gniazda sterowania ukrotnionego Aviotech) - wyjątkiem będą stopiątki z lat 70-tych, w których modyfikacje będą nieco mniejsze (bez gniazd Aviotech - standard 2008). Z kolei stopiątki przechodzące NG II (z wyjątkiem 1458) będą remontowane według rozszerzonego standardu 2009 (dodatkowo wymiana oświetlenia przedziału pasażerskiego na 9 świetlówek "wpuszczonych" w laminaty sufitowe). W wagonach typu 13N NG będzie przeprowadzane wg standardu 2008 (modyfikacje kabiny i pulpitu motorniczego, punktów świetlnych, tablic informacyjnych i wyglądu przedziału pasażerskiego, bez montażu ogrzewania przedziału pasażerskiego ani montażu przycisków do otwierania drzwi przez pasażera). Kolejne stopiątki otrzymają agregaty klimatyzacyjne kabiny motorniczego i piasecznice.
W trakcie roku czterokrotnie dokonano zmian w planie remontowym - w czerwcu do remontu trafił wagon wagon 483, w sierpniu zamiast wagonu 1092 do NG trafił wagon 1374 (w trakcie remontu podmieniony na ex-gorzowski 136), we wrześniu zamiast składu 1362+1361 do NG trafił skład 1100+1101, natomiast w grudniu podjęto decyzję o rezygnacji z remontu rozbitego wagonu 483.


PLAN REMONTÓW 2009 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N
NG I
--- --- 278 279 304 318 328" 336 375 [483] 484 140 218 272 274 366 376" 470 488 528 545 546 589 598 599 601 615 655 662 685 688 689 701 706 707 749" 818 821 834 835" 836 38
NG II
---
---
---
---
---
105Na
NG I
1030 1037 1040 1041 1045 1069 1070 1072 1076 1077 1083 1087 [1092] 1093 1094
1309 1310 1313 1314 1319 1331 1332 1333 1334 1335 1336
1349 1350 1353 1354 1357 1358 1359 1360 [1361] [1362] 1367 1368 1374 1377 1378
1180 1181
40
NG II
---
1113
1100 1101 1140 1141 1144 1145 1152 1153 1158 1159 1164 1165 1168 1169 1172 1173 1178 1179 1184 1185 1188 1189 1194 1195
1102 1103 1142 1143 1196 1197 1212 1213
33
105Nf, 105Nm
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
1413 1414 1441 1442 1443 1444
1458 1463 1464
1467 1468
11
105N2k
NG I
2012 2013
---
---
---
2
NG II
---
---
---
---
---
116Na/1
(I+II etap)
NG I
---
3009 3013 3017 3018 3026 3030
---
---
6
NG II
---
---
---
---
---
116Na/1
(II etap)
NG I
---
3007 3010 3012 3014 3016 3019 3021 3022 3027 3029
---
---
10
NG II
---
---
---
---
---
suma
16
34
48
42
140
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2009 R.
  13N 105Na 105Nf, 105Nm 105N2k 116Na/1 suma
01.09
NG I
304 484 1030 1083 --- --- --- 9
NG II
--- 1172 1173 1413 1414 1458 --- ---
02.09
NG I
376" 701 1040 1041 1045 1087 1333 1334 1359 1360 --- --- --- 14
NG II
--- 1142 1143 1188 1189 --- --- ---
03.09
NG I
318 328" 528 589 818 821 1037 1069 --- --- 3027 3029 14
NG II
--- 1178 1179 1441 1442 --- ---
04.09
NG I
272 274 278 279 1070 1180 1181 1313 1314 --- --- 3012 12
NG II
--- --- 1463 1464 --- ---
05.09
NG I
601 834 1072 1309 1310 1367 1368 --- --- 3021 3030 13
NG II
--- 1103 1213 1158 1159 --- --- ---
06.09
NG I
140 615 685 1335 1336 1357 1358 --- --- 3009 12
NG II
--- 1168 1169 1196 1197 --- --- ---
07.09
NG I
336 375 655 662 1319 --- --- 3017 3026 8
NG II
--- 1113 --- --- ---
08.09
NG I
835" 836 1076 1077 1374 --- --- 3016 8
NG II
--- 1140 1141 --- --- ---
09.09
NG I
688 689 1093 1094 1349 1350 --- --- 3013 3019 13
NG II
--- 1100 1101 1444 1467 1468 --- ---
10.09
NG I
470 488 749" 1331 1332 1353 1354 --- --- 3018 14
NG II
--- 1102 1144 1145 1152 1153 1212 --- --- ---
11.09
NG I
545 546 706 707 1377 1378 --- --- 3007 3022 12
NG II
--- 1184 1185 1194 1443 --- ---
12.09
NG I
218 366 598 599 --- --- 2012 2013 3010 3014 11
NG II
--- 1164 1165 1195 --- --- ---


ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

11.12.2009 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101