TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2015 R.


W 2015r. przewidziane było wprowadzenie na stan Tramwajów Warszawskich 80 nowych wagonów tramwajowych - 50 typu 128N Jazz DUO oraz 30 typu 134N Jazz. Z powodu opóźnień w dostawach i odbiorach na stan zosał wpisany jednak tylko jeden wagon typu 134N Jazz. W zamian były skreślane wagony typu 105Na z lat 1984-1986 oraz część wagonów z 1987r.
Zaplanowano wykonanie remontu 66 wagonów (o 6 mniej niż w 2013r.), w tym 17 w zakresie NG II   i 22 w zakresie NG III. Stopiątki trafiające w 2015r. do remontu o zakresie NG I były remontowane z utrzymaniem dotychczasowego ich standardu, stopiątki przechodzące NG II były remontowane według standardu 2009 natomiast stopiątki poddane NG III były remontowane według standardu NG III. Do remontu o zakresie NG II trafi 8 wagonów 116Na/1, natomiast do NG I m.in. 14 wagonów 123N i 5 wagonów 120N (wagony te będą remontowanie częściowo w ZNT T-3 a częściowo w PESA SA w Bydgoszczy).
Dwa składy stopiątek poddawanych remontom NG II miały wymienioną aparaturę na impulsową - w ten sposób ulegając modernizacji do typu 105Ni.
W trakcie roku nastąpiły opóźnienia w realizacji remontów, dotyczące wagonów 116Na/1 i 120N - wagony te były stopniowo przesuwane na późniejsze terminy, w końcu we wrześniu dwa wagony 120N zostały przesunięte do planu na rok 2016 a w ich miejsce do remontu trafily dwa dodatkowe wagony 105Na.


SKREŚLENIA 2015 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
---
---
1100 1101 1120 1121 1130 1131 1138 1140 1141 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1158 1159 1162 1163 1168 1169 1172 1173 1178 1179 1186 1187 1188 1189 1192 1193 1202 1203 1204 1205
1102" 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1112 1113 1118 1119 1124 1125 1129 1133 1134" 1142 1143 1156 1157 1161 1180 1181 1182" 1183 1196 1197 1206 1208 1209 1212" 1213 1214 1215 1216 1217 1221 1259 2001
81
suma
---
---
41
40
81


PLAN REMONTÓW 2015 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
NG I
---
---
1218 1219
1220 1224 1225 1226 1229 1230 1233 1234
10
NG II
---
---
1273 1274
2005
3
NG III
---
---
1353 1354
1309 1310 1319 1320" 1331 1332 1349 1350 1361 1362 1373 1374" 1377 1378
16
105Ne, 105Nf, 105Nm
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
1409 1410
1463 1464 1467 1468
---
6
105N2k*
NG I
---
---
---
---
---
NG II
1386 1390 2010 2011
---
---
---
4
105N2k/2000
NG I
---
---
---
---
---
NG II
2126 2127
---
---
---
2
123N
NG I
2136 2137 2140 2141 2142 2143 2148 2149 2160 2161 2162 2163 2164 2165
---
---
---
14
NG II
---
---
---
---
---
116Na/1
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
3012 3013 3017 3021 3026 3027 3029 3030
---
---
8
120N
NG I
---
---
3102 (3104) 3107 3109 (3114)
---
3
NG II
---
---
---
---
---
suma
20
10
13
23
66
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2015r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2015 R.
  105Na 105Nf, 105Nm 105N2k 105N2k/2000 123N 116Na/1 120N suma
01.15
NG I
1220 1225 1226 1233 --- --- --- --- --- --- 4
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
02.15
NG I
1218 1219 --- --- --- --- --- --- 6
NG II
1273 1274 --- --- --- --- --- ---
NG III
--- 1409 1410 --- --- --- --- ---
03.15
NG I
--- --- --- --- 2136 2137 --- --- 6
NG II
--- --- --- 2126 2127 --- --- ---
NG III
1377 1378 --- --- --- --- --- ---
04.15
NG I
--- --- --- --- 2140 2141 --- --- 5
NG II
2005 --- --- --- --- --- ---
NG III
1319 1320" --- --- --- --- --- ---
05.15
NG I
1224 1234 --- --- --- 2142 2143 --- --- 6
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
1331 1332 --- --- --- --- --- ---
06.15
NG I
--- --- --- --- --- --- 3102 3
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- 1463 1464 --- --- --- --- ---
07.15
NG I
--- --- --- --- 2164 2165 --- 3109 5
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
1349 1350 --- --- --- --- --- ---
08.15
NG I
--- --- --- --- --- --- --- 4
NG II
--- --- --- --- --- 3012 3013 ---
NG III
1353 1354 --- --- --- --- --- ---
09.15
NG I
--- --- --- --- 2160 2161 --- --- 6
NG II
--- --- --- --- --- 3030 ---
NG III
1361 1362 --- --- --- --- --- ---
10.15
NG I
1229 1230 --- --- --- --- --- --- 6
NG II
--- --- --- --- --- 3026 3029 ---
NG III
1373 1374" --- --- --- --- --- ---
11.15
NG I
--- --- --- --- 2162 2163 --- 3107 10
NG II
--- --- 1386 1390 2010 2011 --- --- 3027 ---
NG III
--- 1467 1468 --- --- --- --- ---
12.15
NG I
--- --- --- --- 2148 2149 --- --- 6
NG II
--- --- --- --- --- 3017 3021 ---
NG III
1309 1310 --- --- --- --- --- ---


ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

02.01.2016 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101