TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2016 R.


W 2016r. przewidziane jest wprowadzenie na stan Tramwajów Warszawskich 29 nowych wagonów tramwajowych - ostatnich spośród dostarczonych w 2015r. wagonów typu 134N Jazz.
W zamian mają być skreślone pozostałe jeszcze wagony typu 105Na z lat 1984-1986 oraz część wagonów z 1987r.
Zaplanowano wykonanie remontu 74 wagonów (o 8 więcej niż w 2015r.), w tym 21 w zakresie NG II   i 22 w zakresie NG III. Stopiątki trafiające w 2015r. do remontu o zakresie NG I będą remontowane z utrzymaniem dotychczasowego ich standardu, stopiątki przechodzące NG II będą remontowane według standardu 2009 natomiast stopiątki poddane NG III będą remontowane według standardu NG III. Do remontu o zakresie NG II trafi jedyny wagon 112N i 7 wagonów 116Na/1, natomiast do NG I m.in. 7 wagonów 120N (w tym 2 pierwotnie przewidziane do remontu w 2015r.) - wagony te będą remontowanie częściowo w ZNT T-3 a częściowo w PESA SA w Bydgoszczy.
Niektóre ze stopiątek poddawanych remontom NG II będą miały wymienioną aparaturę na impulsową - w ten sposób ulegając modernizacji do typu 105Ni.
W listopadzie z planu usunięto dwa wagony 120N, zamiast nich do planu dopisano dwa dodatkowe wagony 105N2k.


SKREŚLENIA 2016 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
---
---
1111 1128 1139 1175" 1194 1195
1110 1116 1117 1127 1135 1136 1160 1170 1171 1174 1190 1191 1198 1199 1200 1201 1207 1210 1211 2004
26
105N2k
2036
---
---
---
1
suma
1
---
6
20
27


PLAN REMONTÓW 2015 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
NG I
---
1235
---
1231 1232 1237 1238 1253 1254 1260 1279 1280
10
NG II
---
---
---
1222 1247 1248
3
NG III
---
---
1365 1366 1369 1370
1337 1338 1343 1344 1345 1346 1355 1356 1371 1372
14
105Nb/e, 105Ne, 105Nf
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
1443 1444
1383 1387 1393 1394 1395 1396
---
8
105N2k
NG I
2014 2015 2020 2021 2022 2023 2026 2027 2034 2035 2044 2045 2046 2047 2058 2059
---
---
---
16
NG II
2012 2013
---
---
---
2
105N2k/2000
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
---
2076 2077 2090 2091 2130 2131
---
6
105Nz
NG I
---
---
---
---
---
NG II
2028 2029
---
---
---
2
112N
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
3001
---
---
1
116Na/1
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
3010 3014 3016 3018 3019 3020 3023
---
---
7
120N
NG I
---
---
3104 3105 3110 (3111) (3112) 3114 3115
---
5
NG II
---
---
---
---
---
suma
20
11
21
22
74
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2016r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2015 R.
  105Na 105Nb/e, 105Ne, 105Nf 105N2k 105N2k/2000 105Nz 112N 116Na/1 120N suma
01.16
NG I
1235 --- --- --- --- --- --- --- 5
NG II
1247 1248 --- --- 2090 2091 --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- --- ---
02.16
NG I
1231 1232 1237 1238 --- --- --- --- --- --- --- 4
NG II
--- --- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- --- ---
03.16
NG I
--- --- 2044 2045 --- --- --- --- --- 4
NG II
--- --- --- 2130 2131 --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- --- ---
04.16
NG I
--- --- 2034 2035 --- --- --- --- 3104 10
NG II
1222 --- --- --- --- --- --- ---
NG III
1345" 1346 1369 1370 1383" 1387" --- --- --- --- --- ---
05.16
NG I
1260 --- --- --- --- --- --- --- 5
NG II
--- --- --- 2076 2077 --- --- --- ---
NG III
1365 1366 --- --- --- --- --- --- ---
06.16
NG I
1253 1254 --- 2046 2047 --- --- --- --- --- 6
NG II
--- --- --- --- --- --- --- ---
NG III
1355 1356 --- --- --- --- --- --- ---
07.16
NG I
--- --- --- --- --- --- --- 3114 5
NG II
--- --- 2012 2013 --- --- --- --- ---
NG III
1337 1338 --- --- --- --- --- --- ---
08.16
NG I
--- --- --- --- --- --- --- 3105 7
NG II
--- --- --- --- 2028 2029 --- 3010 3014 ---
NG III
--- 1443 1444 --- --- --- --- --- ---
09.16
NG I
1279 1280 --- 2026 2027 --- --- --- --- 3110 8
NG II
--- --- --- --- --- --- 3016 ---
NG III
--- 1395 1396 --- --- --- --- --- ---
10.16
NG I
--- --- 2014" 2015 --- --- --- --- --- 4
NG II
--- --- --- --- --- --- --- ---
NG III
1371 1372 --- --- --- --- --- --- ---
11.16
NG I
--- --- 2020 2021 --- --- --- --- --- 6
NG II
--- --- --- --- --- --- 3018 3019 ---
NG III
--- 1393 1394 --- --- --- --- --- ---
12.16
NG I
--- --- 2022 2023 2058 2059 --- --- --- --- 3115 10
NG II
--- --- --- --- --- 3001 3020 3023 ---
NG III
1343 1344 --- --- --- --- --- --- ---


  REMONTY WAGONÓW:  2005r.  2006r.  2007r.  2008r.  2009r.  2010r.  2011r.  2012r.  2013r.  2014r.  2015r.  

19.01.2017 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101