TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


PLAN SKREŚLEŃ I REMONTÓW NA 2012 R.


W 2012r. dostarczono 62 nowe wagony tramwajowe typu 120Na (w tym 3 ostatnie wagony z planu dostaw na 2011r.). Wśród dostarczonych w 2012r. wagonów było 6 wagonów dwukierunkowych (do obsługi trasy na Tarchomin).
W zamian skreślono kolejne wagony typów 13N i 105Na. Podobnie jak w ubiegłym roku nie przygotowano planu skreśleń - wagony do kasacji były typowane przez zajezdnie w trakcie roku. Wykonanie remonty 95 wagonów (o 4 mniej niż w 2010r.), w tym 57 w zakresie NG II   i 18 w zakresie NG III. Wagony typu 13N oraz 105Na z lat 70-tych nie były już poddawane remontom z powodu przewidywanej ich kasacji do końca roku 2013.
Stopiątki trafiające w 2010r. do remontu o zakresie NG I były modyfikowane wg standardu 2008+ (m.in. nowy wygląd ścian czołowych z nowymi, kwadratowymi punktami świetlnymi, uszczelnienie i ocieplenie kabiny motorniczego, poręcze malowane na żółty kolor, zintegrowane gniazda sterowania ukrotnionego Aviotech 20-21), stopiątki przechodzące NG II były remontowane według rozszerzonego standardu 2009 (dodatkowo wymiana oświetlenia przedziału pasażerskiego na 9 świetlówek "wpuszczonych" w laminaty sufitowe) natomiast stopiątki poddane NG III były remontowane według standardu NG III.
Kolejne wagony sterownicze (tak podczas remontów jak i poza nimi) otrzymały agregaty klimatyzacyjne kabiny motorniczego i piasecznice.


PLAN SKREŚLEŃ 2012 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N --- --- 190 207 230 231 238 239 263 265 269 270 278 279 290 304 307 310 312 316 317 318 326 328" 329 336 350 369 375 391 396" 397 401 412 418 428 429 447 451 465 484 493 496 500 541 559 563 593" 296 357 400 404 413 424 455 470 486''' 488 526 545 546 578 587 611 612 615 622" 628 629 631 641 642 647 650" 655 662 663 667 671 672 675 680 688 689 690 698 706 707 718 727 728 733 742 749" 755 756 761 762 772 773 788 789 794 799 803 808 815 816 823 824 826 834 110+?
105Na
1005 1006" 1012 1013 1021 1024 1025 1031" 1036 1037 1042 1043 1069 1076 1077 1091 1097
---
---
1132
18+?
suma
17+?
---
46+?
65+?
128+?


PLAN REMONTÓW 2012 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
NG I
---
1228
---
1106 1116 1117 2004
5
NG II
---
1234 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1249 1250 1252 1263 1264 1267 1268 1269 1270 1285 1286
1175 1281 1282
1127 1170 1171 1200 1201 1211 1257 1258
29
NG III
---
1297 1298 1307 1308
1375 1376
1317 1318
8
105Ne, 105Nf
NG I
---
---
1401 1402 1421 1429 1430 1437 1438 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1455 1456
---
15
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
1415 1416 1435 1436
1425 1426 1433 1434 1439 1440
---
10
modernizacje
NG I
---
---
---
---
---
NG II
2008 2009
---
---
---
2
105N2k
NG I
---
---
---
---
---
NG II
2048 2049 2052 2053 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
---
---
---
18
105N2k/2000
NG I
---
---
---
---
---
NG II
2078 2079 2080 2081 2102 2103
---
---
2114 2115
8
suma
26
27
26
16
95
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2012r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2012 R.
  105Na 105Ne, 105Nf modernizacje 105N2k, 105N2k/2000 suma
01.12
NG I
--- 1437 1438 --- --- 6
NG II
1249 1250 --- --- 2048 2049
NG III
--- --- --- ---
02.12
NG I
--- 1447 1448 --- --- 8
NG II
1200 1201 1239 1240 --- --- 2052 2053
NG III
--- --- --- ---
03.12
NG I
--- 1429 1430 --- --- 8
NG II
1241 1242 --- --- 2056 2057
NG III
1307 1308 --- --- ---
04.12
NG I
1228 2004 --- --- --- 9
NG II
1234 --- --- 2058 2059 2102 2103
NG III
1375 1376 --- --- ---
05.12
NG I
1116 1117 --- --- --- 8
NG II
1269 1270 --- --- 2062 2063
NG III
--- 1439 1440 --- ---
06.12
NG I
1106 1421 --- --- 8
NG II
1285 1286 --- --- 2060 2061
NG III
--- 1425 1426 --- ---
07.12
NG I
--- --- --- --- 6
NG II
1175 1252 --- --- 2066 2067 2114 2115
NG III
--- --- --- ---
08.12
NG I
--- --- --- --- 6
NG II
1243 1244 --- --- 2078 2079
NG III
--- 1435 1436 --- ---
09.12
NG I
--- 1455 1456 --- --- 10
NG II
1170 1171 1257 1258 --- --- 2064 2065
NG III
--- 1415 1416 --- ---
10.12
NG I
--- 1445 1446 --- --- 10
NG II
1263 1264 1281 1282 --- --- 2080 2081
NG III
--- 1433 1434 --- ---
11.12
NG I
--- 1449 1450 --- --- 8
NG II
1127 1211 --- --- 2068 2069
NG III
1317 1318 --- --- ---
12.12
NG I
--- 1401 1402 --- --- 8
NG II
1267 1268 --- 2008 2009 ---
NG III
1297 1298 --- --- ---


ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

09.01.2013 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101