TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


PLAN SKREŚLEŃ I REMONTÓW NA 2011 R.


W 2011r. przewidywano dostawę 50 nowych wagonów tramwajowych typu 120Na. W zamian miało być skreślone 100 wagonów - 80 typu 13N i 20 typu 105Na. Odmiennie niż w ubieglych latach nie przygotowano planu skreśleń - wagony do kasacji były typowane przez zajezdnie w trakcie roku. Ostatecznie w ciągu roku skreślono 95 wagonów. Zaplanowano wykonanie remontu 99 wagonów (o 1 więcej niż w 2010r.), w tym 71 w zakresie NG II i 14 w zakresie NG III. Wśród wyremontowanych znalazły się m.in. jedyny wagon 116N oraz 4 szt. zmoderninowanych stopiątek. Wagony typu 13N oraz 105Na z lat 70-tych nie były już poddawane remontom z powodu przewidywanej ich kasacji do roku 2013.
Stopiątki trafiające w 2010r. do remontu o zakresie NG I były modyfikowane wg standardu 2008+ (m.in. nowy wygląd ścian czołowych z nowymi, kwadratowymi punktami świetlnymi, uszczelnienie i ocieplenie kabiny motorniczego, poręcze malowane na żółty kolor, zintegrowane gniazda sterowania ukrotnionego Aviotech 20-21), stopiątki przechodzące NG II były remontowane według rozszerzonego standardu 2009 (dodatkowo wymiana oświetlenia przedziału pasażerskiego na 9 świetlówek "wpuszczonych" w laminaty sufitowe) natomiast stopiątki poddane NG III były remontowane według nowego standardu NG III.
Kolejne wagony sterownicze (tak podczas remontów jak i poza nimi) otrzymały agregaty klimatyzacyjne kabiny motorniczego i piasecznice.

Latem poinformowano o zwiększeniu dostaw nowych tramwajów - do końca roku producent miał dostarczyć o 8 wagonów 120Na więcej niż pierwotnie planowano (w sumie - 58 sztuk). Pod koniec roku tempo dostaw osłabło (co było spowodowane koniecznością wprowadzenia kilku poprawek do wagonów), tak więc ostatecznie do Warszawy dostarczono 55 nowych wagonów niskopodłogowych.


PLAN SKREŚLEŃ 2011 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N --- --- 216 302 321" 322 341 360 466 471 494 569 272 274 288 291 293 324 353 383 408 409 449 450 457 458 473 482 487 490 491 492 498 528 530 540" 548 561 573 574 584 589 590 592 601 606 607 632 633 638 639 640 665 677 678 687 691 692 695 708 709 720 726 729 730 731 736 739 751" 752 768 781" 792 793 796 797 798 804 805 806" 809 825 828" 833 82
105Na
1002 1003 1007 1035 1056 1057 1068 1079 1080 1084" 1085 1098 1099
---
---
---
13
suma
13
---
10
72
95


PLAN REMONTÓW 2011 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
NG I
---
1247 1248 1339
---
---
3
NG II
---
1229 1230 1231 1232 1233 (1234) 1237 1238 1251 1253 1254 1275 1276 1279 1280
1120 1121 1130 1131 1139 1166 1167 1176 1177 1192 1193 1204 1205 1255 1256
1135 1136 1190 1191 1199 1206 1207 1210 1245 1246 1259 1260
41
NG III
1006"
1299 1300
1351 1352
1381
6
105Nb, 105Nb/e, 105Ne
NG I
---
---
1388" 1389" 1393 1394 1397 1398 1403 1404 1431 1432
---
10
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
---
1379 1380 1384 1385 1399 1400 1427 1428
---
8
modernizacje
NG I
---
---
---
---
---
NG II
1391''' 1392" 2006 2007
---
---
---
4
105N2k
NG I
---
---
---
---
---
NG II
2018 2019 2024 2025 2026 2027 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2040 2041 2042 2043 2046 2047 2050 2051
---
---
---
22
105N2k/2000
NG I
---
---
---
---
---
NG II
2088 2089 2098 2099
---
---
---
4
116N
NG I
3002
---
---
---
1
NG II
---
---
---
---
---
suma
32
19
35
13
99
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2011 R.
  105Na 105Nb/e, 105Ne, 105Nm modernizacje 105N2k, 105N2k/2000 116N suma
01.11
NG I
--- --- --- --- --- 7
NG II
1192 1193 1204 1205 1251 --- 1391''' 1392" --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
02.11
NG I
--- 1393 1394 --- --- --- 8
NG II
1135 1136 1237 1238 --- 2006 2007 --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
03.11
NG I
--- 1403 1404 --- --- --- 9
NG II
1139 1166 1167 --- --- 2018 2019 2088 2089 ---
NG III
--- --- --- --- ---
04.11
NG I
--- 1388" 1389" --- --- --- 10
NG II
1120 1121 1253 1254 1259 1260 --- --- 2046 2047 ---
NG III
--- --- --- --- ---
05.11
NG I
1247 1248 --- --- --- --- 9
NG II
1130 1131 1190 1191 1233 --- --- 2024 2025 ---
NG III
--- --- --- --- ---
06.11
NG I
--- --- --- --- --- 8
NG II
1229 1230 1231 1232 --- --- 2030 2031 ---
NG III
--- 1427 1428 --- --- ---
07.11
NG I
--- --- --- --- --- 6
NG II
1255 1256 --- --- 2026 2027 ---
NG III
1299 1300 --- --- --- ---
08.11
NG I
1339 --- --- --- --- 5
NG II
1199 --- --- 2034 2035 ---
NG III
1381 --- --- --- ---
09.11
NG I
--- --- --- --- --- 6
NG II
1176 1177 --- --- 2050 2051 2098 2099 ---
NG III
--- --- --- --- ---
10.11
NG I
--- 1397 1398 --- --- --- 11
NG II
1206 1207 1210 1275 1276 --- --- 2040 2041 ---
NG III
1351 1352 --- --- --- ---
11.11
NG I
--- --- --- --- 3002 14
NG II
1245 1246 1279 1280 --- --- 2036 2037 2042 2043 ---
NG III
1006" 1379 1380 1399 1400 --- --- ---
12.11
NG I
--- 1431 1432 --- --- --- 6
NG II
--- --- --- 2032 2033 ---
NG III
--- 1384 1385 --- --- ---


ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

06.01.2012 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101