TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2013 R.


W 2013r. przewiduje się dostawę 37 nowych wagonów tramwajowych typu 120Na (ostatnich z tzw. "przetargu stulecia").
W zamian mają być skreślone kolejne wagony typów 13N (ostatnie jeszcze istniejące) i 105Na. Podobnie jak w ubiegłym roku nie przygotowano planu skreśleń - wagony do kasacji będą typowane przez zajezdnie w trakcie roku. Zaplanowano wykonanie remontu 89 wagonów (o 6 mniej niż w 2012r.), w tym 54 w zakresie NG II   i 18 w zakresie NG III. Wagony typu 13N oraz 105Na z lat 70-tych nie będą już poddawane remontom z powodu przewidywanej ich kasacji do końca roku 2013, podobnie do planowych remontów nie trafią już wagony 105Na z lat 1984-1986.
Stopiątki trafiające w 2013r. do remontu o zakresie NG I będą modyfikowane wg standardu 2008+ (m.in. nowy wygląd ścian czołowych z nowymi, kwadratowymi punktami świetlnymi, uszczelnienie i ocieplenie kabiny motorniczego, poręcze malowane na żółty kolor, zintegrowane gniazda sterowania ukrotnionego Aviotech 20-21), stopiątki przechodzące NG II będą remontowane według rozszerzonego standardu 2009 (dodatkowo wymiana oświetlenia przedziału pasażerskiego na 9 świetlówek "wpuszczonych" w laminaty sufitowe) natomiast stopiątki poddane NG III będą remontowane według standardu NG III.
Kolejne wagony sterownicze (tak podczas remontów jak i poza nimi) otrzymają agregaty klimatyzacyjne kabiny motorniczego i piasecznice.

W lipcu dokonano zmian w planie remontowym - wagony 2016, 2017, 2038 i 2039 zostały przesunięte na rok 2014, w zamian do remontu NG I-E (połączonego z wymianą aparatury na 105Ni) trafią wagony 1391''', 1392", 2006 i 2007.


SKREŚLENIA 2013 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N --- --- 295 407 588" 140 218 366 376" 685 701 719 732 753" 818 821 827 835" 836 17
105Na
1000 1001 1009 1010 1014 1015 1030 1033 1045 1047 1050 1070 1072 1083 1087 1092 1093 1094
---
---
1137
19
suma
18
---
3
15
36


PLAN REMONTÓW 2013 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
1236
1283 1284 1287 1288
1223 1265 1266 1271 1272 1277 1278 1289 1290 1291 1292
16
NG III
---
1293 1294 1295 1296 1303 1304 1311 1312 1323 1324 1325 1326 1341 1342
1301 1302
1321 1322
18
105Ne, 105Nf, 105Ng
NG I
---
1407 1408 1411 1412 1417 1418 1419 1420 1453 1454
1422 1451 1452 1457 1458 1465 1466
---
17
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
14231) 14241)
---
---
2
modernizacje
NG I-E
1391''' 1392" 2006 2007
---
---
---
4
NG II
1363 1364
---
---
---
2
105N2k
NG I
---
---
---
---
---
NG II
(2016) (2017) (2038) (2039) 2054 2055 2070 2071 2072 2073
---
---
---
6
105N2k/2000
NG I
---
---
---
---
---
NG II
2084 2085 2086 2087 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2100 2101 2106 2107 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2132 2133 2134 2135
---
---
---
24
suma
36
27
13
13
89
1) wagon pierwotnie przewidziany do NG II, w trakcie remontu - decyzja o rozszerzeniu zakresu remontu do NG III
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2013r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2013 R.
  105Na 105Ne, 105Nf, 105Ng modernizacje 105N2k 105N2k/2000 suma
01.13
NG I
--- --- --- --- --- 6
NG II
1289 1290 --- --- 2054 2055 2094 2095
NG III
--- --- --- --- ---
02.13
NG I
--- 1411 1412 1465 1466 --- --- --- 8
NG II
--- --- --- 2072 2073 2118 2119
NG III
--- --- --- --- ---
03.13
NG I
--- 1407 1408 1422 --- --- --- 9
NG II
--- --- --- 2070 2071 2132 2133
NG III
1295 1296 --- --- --- ---
04.13
NG I
--- 1419 1420 --- --- --- 6
NG II
--- --- --- --- 2120 2121
NG III
1301 1302 --- --- --- ---
05.13
NG I
--- 1451 1452 --- --- --- 9
NG II
1223 --- --- --- 2106 2107
NG III
1293 1294 1423 1424 --- --- ---
06.13
NG I
--- 1453 1454 --- --- --- 8
NG II
1265 1266 --- --- --- 2134 2135
NG III
1341 1342 --- --- --- ---
07.13
NG I
--- --- --- --- --- 6
NG II
1277 1278 1287 1288 --- --- --- 2096 2097
NG III
--- --- --- --- ---
08.13
NG I
--- --- --- --- --- 6
NG II
1283 1284 --- --- --- 2092 2093
NG III
1323 1324 --- --- --- ---
09.13
NG I
--- 1457 1458 --- --- --- 6
NG II
--- --- --- --- 2086 2087
NG III
1311 1312 --- --- --- ---
10.13
NG I
--- --- --- --- --- 11
NG-E
--- --- 1391''' 1392" --- ---
NG II
1236 1271 1272 1291 1292 --- --- --- 2116 2117
NG III
1321 1322 --- --- --- ---
11.13
NG I
--- 1417 1418 --- --- --- 8
NG II
--- --- 1363 1364 --- 2100 2101
NG III
1303 1304 --- --- --- ---
12.13
NG I
--- --- --- --- --- 6
NG-E
--- --- 2006 2007 --- ---
NG II
--- --- --- --- 2084 2085
NG III
1325 1326 --- --- --- ---


ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

03.01.2014 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101