TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


PLAN SKREŚLEŃ I REMONTÓW NA 2010 R.


W 2010r. przewiduje się dostawę około 20 nowych wagonów tramwajowych typu 120Na (dokładna liczba dostarczonych wagonów będzie uzależniona od tempa produkcji w bydgoskiej Pesie). W zamian ma być skreślone 36 wagonów - 26 typu 13N i 10 typu 105Na. Zaplanowano wykonanie remontu 98 wagonów (o 42 mniej niż w 2009r.), w tym 48 w zakresie NG II i 4 w zakresie NG III. Wagony typu 13N oraz 105Na z lat 70-tych nie będą już poddawane remontom z powodu przewidywanej ich kasacji do roku 2013. Wśród wyremontowanych znajdą się m.in. ostatnie wagony 116Na/1 (10 sztuk w tym 9 wagonów do II etapu NG) oraz jedyna para wagonów typu 105Nz. W 2010r. zaplanowano pierwotnie wykonanie 4 modernizacji, obejmujących (oprócz zmian wprowadzonych w poprzednich standardach remontowych) m.in. generalny remont (łącznie ze śrutowaniem) konstrukcji pudła, wymianę poszycia i wymianę aparatury - ostecznie jednak zrezygnowano z wymiany aparatury, a remont oznaczono jako NG III.
Stopiątki trafiające w 2010r. do remontu o zakresie NG I będą modyfikowane wg standardu 2008+ (m.in. nowy wygląd ścian czołowych z nowymi, kwadratowymi punktami świetlnymi, uszczelnienie i ocieplenie kabiny motorniczego, poręcze malowane na żółty kolor, zintegrowane gniazda sterowania ukrotnionego Aviotech 20-21), natomiast stopiątki przechodzące NG II będą remontowane według rozszerzonego standardu 2009 (dodatkowo wymiana oświetlenia przedziału pasażerskiego na 9 świetlówek "wpuszczonych" w laminaty sufitowe).
Kolejne wagony sterownicze (tak podczas remontów jak i poza nimi) otrzymają agregaty klimatyzacyjne kabiny motorniczego i piasecznice.

Oczywiście założony plan remontów i skreśleń może w ciągu roku uległ zmianie. Z jednej strony było to związane z wypadkami i poważnymi awariami wagonów 13N i 105Na, z drugiej strony - ze zmianą liczby dostarczonych nowych wagonów tramwajowych.


PLAN SKREŚLEŃ 2010 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
13N --- --- 193 (216) 245 246 256 305 306 364 371 372 386 414 417" 430 434 436 468" 475 553 (291) (293) (408) (458) (473) 480 (490) (492) (498) (540") 598 599 769 783 807 (825) 831" 832 15+11
105Na
(1005) (1007) (1021) 1027 1028" (1033) (1036) 1038 1040 1041 1054 1065 1071 (1080) (1084")
---
---
---
3+5
suma
3+5
---
15+3
0+8
18+16
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu kasacyjnego


PLAN REMONTÓW 2010 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
NG I
2005
1227 1320" 1329 1330 1337 1338 1340 1343 1344 1345 1346
1128 1273 1274 1355 1356 1361 1362 1365 1366 1369 1370 1371 1372 1373
1104 1105 1222
29
NG II
---
1220 1221 1224 1235
1110 1111 1114 1115 1122 1123 1138 (1139) 1146 1147 1148 1149 1160 1174 1186 1187 1202 1203 1218 1219
1118 1119 1156 1157 1161 1183 1198 1208 1209 1214 1215 1216 1217 1225 1226 1261 1262
40
105Nb/e, 105Ne, 105Nm
NG I
---
---
1383" 1387" 1395 1396
---
4
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
---
1405 1406
1469 1470
4
105Nz
NG I
---
2028 2029
---
---
2
NG II
---
---
---
---
---
105N2k
NG I
---
---
---
---
---
NG II
2014 2015 2020 2021 2022 2023 2044 2045
---
---
---
8
105N2k/2000
NG I
2091
---
---
---
1
NG II
---
---
---
---
---
116Na/1
(I+II etap)
NG I
---
3015
---
---
1
NG II
---
---
---
---
---
116Na/1
(II etap)
NG I
---
3005 3006 3008 3011 3020 3023 3024 3025 3028
---
---
9
NG II
---
---
---
---
---
suma
10
27
39
22
98
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2010 R.
  105Na 105Nb/e, 105Ne, 105Nm 105Nz 105N2k, 105N2k/2000 116Na/1 suma
01.10
NG I
1361 1362 --- --- --- --- 4
NG II
1220 1221 --- --- --- ---
02.10
NG I
1355 1356 2005 --- --- 2091 3008 9
NG II
1202 1203 1261 1262 --- --- --- ---
03.10
NG I
1273 1274 --- --- --- 3020 9
NG II
1146 1147 1216 1217 --- --- 2022 2023 ---
04.10
NG I
1337 1338 1365 1366 --- --- --- 3025 7
NG II
1214 1215 --- --- --- ---
05.10
NG I
1329 1330 1369 1370 --- --- --- 3023 11
NG II
1110 1111 1148 1149 --- --- 2044 2045 ---
06.10
NG I
1371 1372 --- 2028 2029 --- --- 10
NG II
1118 1119 1208 1209 1225 1226 --- --- --- ---
07.10
NG I
1345 1346 --- --- --- 3005 7
NG II
1186 1187 1218 1219 --- --- --- ---
08.10
NG I
1104 1222 1320" 1340 1383" 1387" --- --- 3006 7
NG II
--- --- --- --- ---
09.10
NG I
1343 1344 --- --- --- 3028 7
NG II
1161 1183 1224 1235 --- --- --- ---
10.10
NG I
1227 1373 --- --- --- 3024 9
NG II
1122 1123 1138 1160 --- --- 2014" 2015 ---
11.10
NG I
1105 1395 1396 --- --- 3011 7
NG II
1156 1157 1198 --- --- --- ---
12.10
NG I
1128 --- --- --- 3015 11
NG II
1114 1115 1174 --- --- 2020 2021 ---
NG III
--- 1405 1406 1469 1470 --- --- ---


ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

30.12.2010 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101