TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2019 R.


W 2019r. nie przewiduje się wprowadzenia na stan Tramwajów Warszawskich fabrycznie nowych wagonów tramwajowych.
Zaplanowano wykonanie remontu 66 wagonów (o 38 więcej niż w 2018r.). Zwiększenie liczby remontów było związane ze osiągnieciem przez wiele wagonów 120Na limitu przebiegu przy którym konieczne (wg zaleceń producenta) jest wykonanie pierwszego remontu oraz z opóźnieniami w planowanych dostawach nowych tramwajów. Przewidziano wykonanie 8 remontów w zakresie NGG, pozwalającym na utrzymanie w sprawności starszych stopiątek do czasu ich planowanego zastąpienia przez nowe wagony niskopodłogowe (co nastąpi w latach 2021-2023). Stopiątki trafiające w 2018r. do remontu o zakresie NG I były remontowane z utrzymaniem dotychczasowego ich standardu.
W trakcie rok dokonano licznych zmian w planie remontowym - ostatecznie w ciągu 2019r. wykonano remonty zaledwie 46 wagonów.


SKREŚLENIA 2019 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
-
-
-
-
?
105N2k
2065
-
-
-
1
suma
1
-
-
-
1


PLAN REMONTÓW 2019 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
NGG
---
---
---
1239 1240 1245 1246 1255 1256 1275 1276
8
NG I
---
---
---
1241 1242 1251 1252 1285 1286
6
NG III
---
---
---
(1329) (1330)
---
105N2k
NG I
2054 2055
---
---
---
2
NG II
---
---
---
---
---
105N2k/2000
NG I
---
---
2078 2079 2086 2087 (2102) (2103)
---
4
NG II
---
---
---
---
---
120N
NG I
---
---
(3108)
---
---
NG II
---
---
---
---
---
120Na
NG I
3137 3148 3154 3155 (3173) (3174) (3183) (3184) 3192 (3193)
3118 3130 3131 (3132) 3133 3140 (3141) (3142) 3143 (3157) (3158) (3159) (3160)
3116 (3117) 3121 3125 3126 (3128) 3134 3135 3194
(3124) (3138) 3145 3146 (3147) (3149) 3150 (3152) 3153 3162 3163 3165 3166 (3177)
38
NG II
---
---
---
---
---
suma
7
6
11
22
46
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2019r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2019 R.
  105Na 105N2k 105N2k/2000 120N 120Na suma
01.19
NGG
--- --- --- --- --- 1
NG I
--- --- --- --- 3126
NG III
--- --- --- --- ---
02.19
NGG
--- --- --- --- --- 4
NG I
1241 1242 --- --- --- 3145 3146
NG III
--- --- --- --- ---
03.19
NGG
1239 1240 1275 1276 --- --- --- --- 6
NG I
--- 2054 2055 --- --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
04.19
NGG
--- --- --- --- --- 1
NG I
--- --- --- --- 3148
NG III
--- --- --- --- ---
05.19
NGG
--- --- --- --- --- 2
NG I
--- --- --- --- 3133 3135
NG III
--- --- --- --- ---
06.19
NGG
--- --- --- --- --- 3
NG I
--- --- 2078 2079 --- 3165
NG III
--- --- --- --- ---
07.19
NGG
--- --- --- --- --- -
NG I
--- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
08.19
NGG
1255 1256 --- --- --- --- 10
NG I
1285 1286 --- 2086 2087 --- 3131 3134 3155 3162
NG III
--- --- --- --- ---
09.19
NGG
--- --- --- --- --- 2
NG I
--- --- --- --- 3116 3154
NG III
--- --- --- --- ---
10.19
NGG
--- --- --- --- --- 2
NG I
--- --- --- --- 3140 3150
NG III
--- --- --- --- ---
11.19
NGG
--- --- --- --- --- 7
NG I
1251 1252 --- --- --- 3121 3125 3143 3153 3192
NG III
--- --- --- --- ---
12.19
NGG
--- --- --- --- --- 6
NG I
--- --- --- --- 3118 3130 3137 3163 3166 3194
NG III
--- --- --- --- ---

ARCHIWUM REMONTÓW
        2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021                  

15.03.2020 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101