TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


PRZEGLĄDY I REMONTY WAGONÓW


Eksploatacja wagonu tramwajowego wymaga codziennej obsługi technicznej i okresowego dokonywania poważniejszych przeglądów - wszystkie te czynności wykonywane są w macierzystej zajezdni. Jednak raz na kilka lat każdy wagon musi udać się do Zakładu Naprawy Tramwajów T-3 na remont - tzw. Naprawę Główną.


OC (obsługa codzienna) - codzienny przegląd wykonywany po zjeździe wagonu do macierzystej zajezdni. Podczas OC odbywa się kontrola sprawności hamulców szynowych, regulacja "zapasów" na hamulcach, przegląd urządzeń kontrolnych pulpitu sterowniczego. Co kilka dni OC jest rozszerzone o tzw. OKO - obsługę kontrolną odbieraka, czyli przegląd pantografu. Co około 2 tygodnie w ramach rozszerzonego OC odbywa się dodatkowo przegląd przetwornic i silników.

OT-1 (obsługa techniczna 1) - podstawowy przegląd wagonu. Podczas OT-1 wykonuje się prace konserwacyjne pudła wagonu (pulpit sterowniczy, poręcze, tablice kierunkowe, okna, maszyny drzwiowe, siedzenia), części mechanicznych (przegląd wózków jezdnych i tocznych, luzowników, przekładni i kół) oraz elektrycznych (aparatura elektryczna i elektroniczna, silniki, przetwornica, układ rozruchu, baterie). OT-1 wykonywana jest w wagonach 13N i stopiątkach co 5 tys. km (co około 1 miesiąc), w stoszesnastkach co 10 tys. km (co około 2-3 miesiące).

PK (przegląd kontrolny) - okrojona wersja OT-1 wykonywana tylko w wagonach 116N i pochodnych co 10 tys. km (pomiędzy pełnymi OT-1). Przegląd kontrolny polega na sprawdzeniu stanu pudła wagonu, pantografu oraz urządzeń elektroniki pokładowej, wykonuje go zazwyczaj jedna osoba.

OT-2 (obsługa techniczna 2) - rozszerzony przegląd wagonu. W jego zakres wchodzą te same czynności co na OT-1 oraz dodatkowo: smarowanie śrub mocujących drzwi, sprawdzanie stanu czuwaka, przegląd skrzynek kablowych silników, sprawdzanie (elektryczne) stanu hamulców szczękowych oraz pomiary elektryczne przetwornicy. Przegląd OT-2 wykonywany jest co 20 tys. km (co około 4-5 miesięcy).

typ odstęp pomiędzy przeglądami
    5 tys. km  5 tys. km   5 tys. km 5 tys. km 5 tys. km 5 tys. km 5 tys. km 5 tys. km 
13N i stopiątki OT-2 OT-1  OT-1  OT-1 OT-2  OT-1 OT-1 OT-1 OT-2
112N, 116Na i 116Na/1 OT-2 PK  OT-1  PK OT-2  PK OT-1 PK OT-2
NG (naprawa główna) - remont wagonu wykonywany po osiągnięciu odpowiedniego przebiegu. Do 2010r. w wagonach 13N i starszych stopiątkach (wyprodukowanych w latach 70-tych) NG było wykonywane co 180 tys. km (co około 3-4 lata), w nowszych stopiątkach (wyprodukowanych w latach 80-tych i 90-tych) co 300 tys. km (co około 5-7 lat).

typ kolejność NG odstęp pomiędzy NG
wagony 13N1) i stopiątki z lat 70-tych NG I NG ING ING II NG I NG I NG ING II ok. 180 tys km
stopiątki z lat 80-tych i 90-tych NG I NG II NG I NG II NG I .........ok. 300 tys km
wagony 105N2k/2000 NG I NG II NG I ... ............ok. 300 tys km
wagony 112N, 116Na i 116Na/1 NG I NG II NG I ... ............ok. 500 tys km
1) w latach 1998-2002 i 2007-2009 wagony typu 13N były poddawane tylko NG I


W sierpniu 2010r. wprowadzono poważne zmiany w zakresach przeprowadzanych remontów. Wprowadzono nowy typ remontu - NG III, o znacznie szerszym zakresie, przeprowadzany tylko w stopištkach wyprodukowanych po 1989r. po osiągnięciu 300 tys. km przebiegu od poprzedniego remontu (niezależnie od zakresu tego poprzedniego NG). Zakres nowego NG III pozwala na znaczną odnowę konstrukcji wagonu, dzięki czemu kolejny remont ma być przeprowadzany dopiero po 600 tys. km od NG III. Stopiątki wyprodukowane w latach 1984-1989r. były remontowane wg dotychczasowego schematu, natomiast całkowicie zrezygnowano z remontów starszych wagonów.

typ kolejność NG odstęp pomiędzy NG
wagony 13N --- --------- --- ---
stopiątki wyprodukowane w latach 1974-1975 --- --- --- --- --- ---
stopiątki wyprodukowane w latach 1984-1989 NG I NG II NG I NG II ... ok. 300 tys km
stopiątki wyprodukowane w latach 1990-1997 NG I NG III NG I NG III ... NG I -> NG III ok. 300 tys km
NG III -> NG I ok. 600 tys. km
wagony 105N2k, 105N2k/2000, 123N NG I NG II NG I ... ... ok. 300 tys km
wagony 112N, 116Na, 116Na/1 NG I NG II NG I ... ... ok. 500 tys km
wagony 120N, 120Na, 120NaDUO NG I NG II NG I ... ... ok. 500 tys km


NG I (naprawa główna I) - bieżący remont wagonu. Podczas NG I wymieniane są zużyte elektryczne i mechaniczne elementy wagonu (tak pudła jak i wózków), odnawiana powłoka lakiernicza poszycia, odnawiane siedzenia pasżerskie, niekiedy (w razie potrzeby) wymieniane fragmenty poszycia wagonu (w tym sporadycznie wymiana całego przodu lub tyłu wagonu) lub stopnie w drzwiach, gruntowne odświeżane jest pudło (z zewnątrz i wewnątrz).

NG II (naprawa główna II) - kapitalny remont wagonu. Podczas NG II wymieniane są wszystkie drobne elementy mechaniczne oraz poszycie wagonu (w miejscach korozji klub uszkodzeń mechanicznych), konstrukcja pudła jest odświeżana i wzmacniana, wymieniane są wyłożenia wnętrza przedziału pasażerskiego (zależnie od typu - dykta lub laminaty), wymieniana podłoga, przeglądana (i w razie potrzeby - wymieniana) instalacja elektryczna i elementy aparatury.

NG III (naprawa główna III) - pełna odnowa wagonu. Podczas NG III śrutowane jest pudło (co prowadzi do pełnej odnowy konstrukcji pudła), wymieniane jest poszycie (z zastosowaniem nowych blach o podwyższonej odporności na korozję), wymieniana podłoga, wyłożenia wnętrza przedziału pasażerskiego, wymieniane okna (z zastosowaniem okien przesuwnych), wymieniane siedzenia pasażerskie i ogrzewanie wagonu (zamiast dotychczasowych grzejników montowane są nagrzewnice), wymieniana jest cała instalacja elektryczna, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, wymieniane są szafy aparaturowe, naprawiana aparatura elektryczna (z wykorzystaniem nowych podzespołów), śrutowana konstrukcja wózka, odnawiane silniki i przekładnie (z ich uszczelnieniem), wymieniane osie, koła i wszystkie drobne elementy mechaniczne. Dzięki remontowi o tym zakresie wagony mają osiągać stan techniczny pozwalający na sprawną ekspolatację przez następne 600 tys. km


NSp (naprawa sporadyczna) - remont wagonu wynikający z innych powodów niż osiągnięcie odpowiedniego przebiegu (najczęściej jest to remont powypadkowy). Podczas NSp wymieniane są uszkodzone elementy wagonu (poszycie, niekiedy także aparatura), niekiedy prostowane jest pudło wagonu lub spawana ostoja wagonu.

NGG (naprawa główna gospodarcza) - remonty przeprowadzane w 2008r. (stopiątki z lat 70-tych) oraz w latach 2018-2019 (stopiątki z lat 1984-1989), o ograniczonym do minimum zakresie. Zwykle w przebiegu NGG odbywa się odświeżenie wnętrza przedziału pasażerskiego oraz poszycia, przegląd i ewentualny remont elementów konstrukcyjnych oraz ograniczony przegląd aparatury (przy czym zakres remontu jest każdorazowo ustalany dla każdego z wagonów). Remonty tego typu mają na celu podtrzymanie sprawności technicznej wagonów (przeznaczonych do kasacji w ciągu najbliższych kilku lat), przy możliwie najmniejszym nakładzie czasu i kosztów.
Pierwszym etapem remontu jest zdjęcie wózków jezdnych, pudło wagonu zostaje wtedy ustawione na wózkach technologicznych. Następnie wagon rozbierany jest do "gołego" pudła - zdejmuje się listwy ozdobne poszycia, wyjmuje się szyby okienne, płaty i maszyny drzwiowe, zdejmuje pantograf i oświetlenie zewnętrzne.
Z kabiny motorniczego wyjmowane są pulpit i elementy grzewcze (odmrażacze, nagrzewnice), z wnętrza przedziału pasażerskiego wyjmuje się poręcze i siedzenia, zdejmuje oświetlenie wewnętrzne, osłony grzejników oraz poszycie wewnętrzne i (w przypadku NG II) podłoga. Na końcu wyjmuje się elementy aparatury elektrycznej z szaf aparaturowych i przestrzeni pod podłogą.

Ogołocone pudło jest dokładnie oceniane celem ustalenia zakresu prac, a następnie podejmowane są prace renowacyjne - oczyszczane są elementy konstrukcyjne pudła, wymieniane niektóre blachy poszycia i elementy schodów. W przypadku NG II wzmacniana jest konstrukcja pudła (zwłaszcza ściana czołowa, okolice czopów skrętu i dach w rejonie mocowania pantografu), wymieniane całe poszycie i schodki. Po dokonaniu tych czynności pudło jest malowane (najpierw lakierem podkładowym, następnie lakierem w barwach miejskich). Jednocześnie dokonywany jest przegląd i renowacja aparatury elektrycznej (z wprowadzeniem ewentualnych modyfikacji zmniejszających jej awaryjność) oraz przegląd i ewentualna wymiana elementów okablowania wagonu (w przypadku NG II wymieniana jest cała instalacja kablowa). Przeglądane i w razie potrzeby naprawiane lub wymieniane są elementy napędu drzwi (w stopiątkach maszyny starego typu są wymieniane na nowe produkcji IGE z opcją otwierania drzwi przez pasażera). Po renowacji aparatura jest umieszczana z powrotem w odpowiednich miejscach wagonu.
W ramach obecnego standardu remontowego dodatkowo wymieniane są zewnętrzne punkty świetlne i usuwane gniazda sterowania ukrotnionego ze ścian czołowych (przedniej wagonu sterowniczego i tylnej wagonu doczepnego). Wymieniana jest instalacja elektryczna w kabinie motorniczego, przeglądane i (w razie potrzeby naprawiane lub wymieniane) elementy grzewcze, modyfikowany jest (do obecnego standardu wyposażenia) pulpit motorniczego, a cała kabina jest ocieplana i uszczelniana. W tym samym czasie odnawiane są elementy wyposażenia przedziału pasażerskiego - poręcze (oczyszczane i malowane proszkowo na kolor żółty), siedzenia (po rozłożeniu do podstawowych elementów - odmalowywane, przy czym uszkodzone elementy są wymieniane na nowe).

     


Jednocześnie przebiega remont wózka jezdnego. Na początku wózek jest rozbierany - zdejmowane koła, wyjmowane silniki, przekładnie, wały Cardana, osie jezdne i elementy układu elektrycznego i hamulcowego, a następnie rozbierana jest ostoja wózka. Wszystkie elementy szkieletu wózka są przeglądane, naprawiane (lub w razie potrzeby - wymieniane na nowe) i odmalowywane. Silniki podlegają pełnemu remontowi (z przezwojeniem włącznie), podobnie odnawiane są koła, przekładnie oraz elementy układu hamulcowego i elektrycznego. Po dokonaniu tych czynności wózek ponownie jest składany.

   
 
   
 
       


Odnowione pudło jest z powrotem wyposażane w elementy aparatury elektrycznej oraz maszyny i płaty drzwi, zakładana jest podłoga, laminaty wewnętrzne (w przypadku NG I - po renowacji i odmalowaniu, w przypadku NG II - nowe, "drewnopochodne"), oświetlenie wewnętrzne a na końcu siedzenia i poręcze. Następnie pudło osadzane jest na wyremontowanych wózkach jezdnych.

Ostatnim elementem remontu jest założenie szyb okiennych, pantografu i wózków i dokładne umycie całego wagonu. Następnie wagon odbywa jazdy próbne, najpierw na terenie ZNT, potem na mieście. Remont kończy się komisyjnym odbiorem wagonu przez macierzystą zajezdnię - po tym jest on gotowy do ruchu liniowego.

   Od 2006r. (po osiągnięciu limitu 300 tys. km) NG przechodzą wagony typu 105N2k/2000. Z uwagi na odmienności konstrukcyjne zakres NG I jest mniejszy. Podczas NG I nie przeprowadza się remontu pudła wagonu. W zakresie NG znajdują się natomiast: pełny remont wózków (w tym remont silników, kół jezdnych, przekładni oraz elementów układu hamulcowego i elektrycznego), przegląd pantografu, przegląd i renowacja aparatury elektrycznej (w tym przegląd i czyszczenie przekształtników, rezystorów hamowania i styczników), przegląd grzejników (z malowaniem proszkowym osłon grzejników na kolor szary), przegląd pulpitu motorniczego, wymiana reflektorów i kierunkowskazów oraz odnowa elementów wyposażenia przedziału pasażerskiego - laminatów ściennych, poręczy i siedzeń.


Od 2007r. (po osiągnięciu przebiegu 500 tys. km) NG wykonywane jest wagonow typów 112N, 116Na i 116Na/1. Z uwagi na rozległy zakres (i konieczność uprzedniej modernizacji ZNT T-3 pod kątem przystowania do remontów wagonów przegubowych), NG zostało podzielone na dwie części.
I etap NG obejmuje odnowę aparatury i układu elektrycznego oraz odnowę przedziału pasażerskiego - w ramach tego etapu następuje czyszczenie i odmalowywanie skrzyń aparatowych na dachu, przegląd i czyszczenie przekształtników, rezystorów hamowania i styczników, wymiana kabli na dachu, przegląd i odnowa pulpitu motorniczego, wymiana lusterek wstecznych, wymiana reflektorów, wymiana stopni (na ryflowane), odnowa elementów wyposażenia przedziału pasażerskiego - szyb, wykładziny podłogowej, laminatów ściennych, poręczy i siedzeń.
W ramach drugiego etapu dochodzi do remontu wózków - w tym remontu silników, kół jezdnych, przekładni oraz elementów układu elektrycznego i hamulcowego (podstawowe elementy układu hamulcowego są remontowane u producentów - firm Knorr i Hanning-Kahl), remont przegubów oraz odnowa poszycia (łącznie z odmalowaniem na jednolity kolor żółty).
19 wagonów typu 116Na/1 w latach 2007-2008 miało wykonany tylko I etap NG (II etap będzie wykonany w latach 2009-2010), natomiast pozostałe wagony przechodziły od razu NG w pełnym zakresie (wagony typów 112N i 116Na w 2008r, pozostałe 7 szt. wagonów 116Na/1 w latach 2009-2010).


Od 2014r. (po osiągnięciu przebiegu 500 tys. km) NG wykonywane jest wagonow typu 120N.
W pierwszym etapie (wykonywanym u producenta czyli w zakładzie PESA SA w Bydgoszczy) wykonywano wzmocnienie elementów konstrukcyjnych pojazdu, w drugim (wykanywanym w ZNT) dokonywano odnowy aparatury i układu elektrycznego, odnowy przedziału pasażerskiego, remontu wózków i odnowy poszycia. W ramach NG I wykonywano czyszczenie i odmalowywanie skrzyń aparatowych na dachu, przegląd i czyszczenie przekształtników, rezystorów hamowania i styczników, wymiana kabli na dachu, przegląd i odnowa pulpitu motorniczego, odnowa elementów wyposażenia przedziału pasażerskiego - szyb, wykładziny podłogowej, laminatów ściennych, poręczy i siedzeń. oraz remontu wózków - w tym remontu silników, kół jezdnych, przekładni oraz elementów układu elektrycznego i hamulcowego, remont przegubów oraz odnowa poszycia.


Od 2018r. (po osiągnięciu przebiegu 500 tys. km) NG wykonywane jest wagonow typu 120Na.
W ramach NG I dokonywana jest odnowa aparatury i układu elektrycznego, odnowa przedziału pasażerskiego, remont wózków i odnowa poszycia. W ramach NG I wykonywanej jest czyszczenie i odmalowywanie skrzyń aparatowych na dachu, przegląd i czyszczenie przekształtników, rezystorów hamowania i styczników, wymiana kabli na dachu, przegląd i odnowa pulpitu motorniczego, odnowa elementów wyposażenia przedziału pasażerskiego - szyb, wykładziny podłogowej, laminatów ściennych, poręczy i siedzeń. oraz remontu wózków - w tym remontu silników, kół jezdnych, przekładni oraz elementów układu elektrycznego i hamulcowego, remont przegubów oraz odnowa poszycia.
01.01.2019 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101