TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


TABOR GOSPODARCZYTramwaje Warszawskie posiadają liczny i zróżnicowany tabor gospodarczy - tak wagony wysoce wyspecjalizowane (pługi odśnieżne, podbijarka, szlifierka torowa, wagon-laboratorium) jak i uniwersalne (robocze i transportowe). Wagony te umożliwiają przede wszystkim sprawne utrzymanie i remonty infrastruktury torowej oraz transport pomiędzy poszczególnymi jednostkami spółki, pozwalają także na weryfikację stanu sieci napowietrznej oraz testowanie nowych podzespołów i aparatury elektronicznej wagonów liniowych. Tylko niektóre wagony gospodarcze były zaprojektowane i zbudowane od podstaw jako techniczne, większość została przebudowana w Zakładzie Naprawy Tramwajów z wycofanych tramwajów liniowych. (zwykle - typu K). Do początków lat 90-tych wagony gospodarcze posiadały barwy kremowo-czerwone (wagony przebudowane z tramwajów typu K - dodatkowo z biało-czerwonymi "sierżantami" na narożnikach), od 1994r. malowane były na żółto-czerwono (wagony przebudowane z tramwajów typu K - dodatkowo z żółto-czerwonymi "sierżantami" na narożnikach). Od 2010r. wagony gospodarcze typu K otrzymują podczas remontów nowe, jednolicie żółte malowanie, natomiast wagony typu 13N i wagony szkoleniowe mają żółto-czerwone barwy (z wyjątkiem wagonu 407, pozostającego w barwach kremowo-czerwonych).

Wiele wagonów wykorzystywanych jako gospodarcze zostało skreślonych ze stanu taborowego - zobacz wagony gospodarcze historyczne


WAGONY GOSPODARCZE
 
WAGONY SILNIKOWE
nr tab. rodzaj typ rok budowy data wpisu na stan poprzedni nr tab. przypisanie
1 lokomotywka ? ? 1958 2212 T-1
2 lokomotywka podw. K ? 28.02.1986 447-1 T-1
12 transportowy 13N 1962 31.05.1989 12 R-2
53 transportowy 13N 1964 11.20041) 4-53 R-4
388 pomiarowy 13N 1967 17.11.1995 388 T-1
402" transportowy 13N 1968 11.2002 585 R-1
407 roboczy2) 13N 1967 14.01.2013 407 R-3
1006" promocyjny 105Na 1990 31.08.2012 1006" R-1
1022 laboratorium 105N/LAB 1975 2009 1022 CLET
1130+1131 szkoleniowy 105Na 1985 15.10.2015 1130+1131 OSz/R-1
1204+1205 szkoleniowy 105Na 1987 21.10.2015 1204+1205 OSz/R-4
2002 roboczy K 1940 15.06.1970 450-1 R-1
2112 spawalniczy K 1940 16.09.1969 423-1 T-1
2113 spawalniczy K 1940 23.12.1969 451-1 T-1
2400 transportowy K 1940 23.12.1969 408 R-4
2406 roboczy K 1940 02.08.1970 431-1 T-3
2407 transportowy K 1940 18.12.1974 425-1 T-3
2412" transportowy 13N 1969 11.2002 778 R-3
P1 podbijarka PT 08-16 M 1989 08.09.1989 - T-1
S1 szlifierka SF-50 2006 2006 - T-1
S-9 solarka/roboczy K 1940 20.12.1967 410-1 T-1
S-11 spawalniczy K 1940 25.06.1968 417-1 T-1
9001 uniwersalny 4NA-DT 2015 2015 - T-1
9002 uniwersalny 4NA-DT 2015 2015 - T-1
9003 uniwersalny 4NA-DT 2015 2015 - T-1
9004 uniwersalny 4NA-DT 2015 2015 - T-1
9005 uniwersalny 4NA-DT 2015 2015 - T-1
9006 uniwersalny 4NA-DT 2015 2015 - T-1
 
WAGONY DOCZEPNE
01 platforma ? 1930 1930 ? T-1
02 platforma ? 1926 1926 ? T-1
05 platforma ? ? 31.12.1971 ? T-1
06 samowyładowczy (zsyp boczny) ? ? 30.03.1973 ? T-1
9007 platforma TDD.40.00 2015 2015 - T-1
9008 samowyładowczy (zsyp środkowy) TDK.40.00 2015 2015 - T-1
1) w okresie 22.02.1988 - 11.2004 - numer taborowy 4-53
2) wykorzystywany zwykle jako "historyczny"
3) rok prod. wagonu, którego podwozie wykorzystano do zbudowania doczepy
  R-1 - zajezdnia R-1 Wola, R-2 - zajezdnia R-2 Praga, R-3 - zajezdnia R-3 Mokotów, R-4 - zajezdnia R-4 Żoliborz, T-1 - Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów, T-3 - Zakład Naprawy Tramwajów, CLET - Centralne Laboratorium Energoelektrotechniki Tramwajowej, OSz - Ośrodek SzkoleniaWAGONY SPECJALISTYCZNE
WAGONY UNIWERSALNE
LOKOMOTYWKI TRAMWAJOWE
Położony przy ul. Obozowej Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów posiada bezpośrednie połączenie z siecią kolejową. Obecnie połączenie to wykorzystywane jest do dostaw materiałów budowlanych do zakładu (zwłaszcza kruszywa, piasku budowlanego i szyn, niekiedy także podkładów). Do przetaczania wagonów kolejowych używane są dwie lokomotywki tramwajowe. Pojazdy te zbudowane są na podwoziach wagonów tramwajowych (2 - na podwoziu wagonu typu K), posiadają jednak liczne elementy typowe dla taboru kolejowego (m.in. zderzaki typu kolejowego i pneumatyczny układ hamulcowy). Z racji swojej kontrukcji lokomotywki te nie wyjeżdżają na torowiska tramwajowe poza obrębem ZETiT

   


WAGONY TRANSPORTOWE
Wagony transportowe wykorzystywane są do przewozu materiałów pomiędzy poszczególnymi zakładami spółki (najczęściej są to podzespoły tramwajowe transportowane do i z Zakładu Naprawy Tramwajów oraz odpady powstałe w zajezdniach podczas obsługi technicznej i drobnych remontów taboru liniowego). Wszystkie obecnie użytkowane wagony transportowe powstały z przebudowy skreślonych wagonów liniowych typów K i 13N. Wagony typu 13N z racji słabszej konstrukcji (duża odległość między wózkami będącymi punktami podparcia) mają pewne ograniczenia użytkowe - transportowane materiały są układane tylko w przestrzeni nad drugim wózkiem). Podczas remontów dokonanych w 2013r. wagony transportowe 12, 53 i 2412" otrzymały podwójne prostokątne reflektory przednie.


PŁUGI
Odśnieżanie torowisk w Warszawie odbywa się na dwa sposobami - podczas opadów śniegu uruchamiane są tzw. "przecieraki" - wagony liniowe (105Na i typów pochodnych) wyposażone w odgarniacze, które nocą jeżdżą po całej sieci usuwając śnieg na bieżąco - oraz wyspecjalizowane wagony-pługi, wspomagające podczas nasilonych opadów śniegu. W przeszłości wykorzystywane były samojezdne pługi lemieszowe i wirnikowe oraz doczepne pługi wirnikowe, obecnie - tylko pługi lemieszowe. Od 2016r.jako pługi wykorzystywane są tylko wagony uniwersalne (9001-9006) oraz szlifierka S1.


SOLARKI/WAGONY ROBOCZE, WAGONY SPAWALNICZE
Wagony spawalnicze posiadają agreagaty spawalnicze i stanowiska do montażu butli z gazami technicznymi, wykorzystywane są podczas bieżących napraw i nocnych remontów torowisk tramwajowych. Solarki wykorzystywane były w przeszłości do rozwozu soli niezbędnej do utrzymania zimowego platform przystankowych - po przejęciu tego obowiązku przez Zarząd Transportu Miejskiego, dawne solarki są wykorzystywane jako typowe wagony robocze, służące do przewozu pracowników torowych do miejsc napraw torowisk i holowania przyczep z tłuczniem i szynami, wagon S-9 posiada dodatkowo stanowisko do montażu butli z gazami technicznymi, wagon S-11 po remoncie stał się wagonem typowo spawalniczym. Prawie wszystkie obecnie użytkowane wagony robocze i spawalnicze powstały z przebudowy skreślonych wagonów liniowych typu K, wyjątkiem jest wagon 407 - typu 13N. Wagon ten, formalnie roboczy, faktycznie jest wykorzystywany jako wagon "historyczny" (choć nie jest wpisany do rejestru wagonów zabytkowych), pojawiając się głównie na przejazdach okolicznościowych - z tego powodu został przemalowany w barwy kremowo-czerwone, nawiązujące kolorystycznie do malowania wagonów tego typu w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.

   
   


WAGONY SZKOLENIOWE
Przez wiele lat jako wagony szkoleniowe wykorzystywane były zwykłe wagony liniowe, wyposażone w dodatkowy pulpit sterowniczy i składane krzesełko dla instruktora. Wagony te były wykorzystywane jako szkoleniowe zwykle przez 2-3 lata (choć zdarzały się składy użytkowane w ten sposób nawet przez kilkanaście lat), po czym - po demontażu krzesełka i pulpitu dodatkowego - wracały do ruchu pasażerskiego. W lipcu 2011r. zadecydowano o wydzieleniu puli wagonów wykorzystywanych wyłącznie jako szkoleniowe. Do tego celu wybrano 2 składy skreślonych akurat wagonów 105Na (1057+1056 i 1080+1084") - po niewielkich modyfikacjach (sprowadzających się właściwie do usunięcia kasowników oraz podłączenia dodatkowego pulpitu i montażu krzesełka dla instruktora) rozpoczęły pracę jako wagony nauki jazdy. Oba składy pozostały w żółto-czerwonym malowaniu. Wagony przypisano do Ośrodka Szkolenia, natomiast faktycznie stacjonowały na zajedniach R-1 Wola (1080+1084") i R-4 Żoliborz (1057+1056). W maju 2013r. z powodu złego stanu technicznego skład 1080+1084" został zastąpiony przez 1093+1094. Skład 1057+1056 został skreślony w październiku 2014r., skład 1093+1094 nadal funkcjonuje. Składy te nie wystarczały jednak do zapewnienia odpowiedniej obsługi kursantów nauki jazdy - z tego powodu podczas trwania kursów wykorzystywane są także doraźnie przygotowane wagony liniowe (po zakończeniu części praktycznej kursów i egzaminów państwowych wracające do ruchu liniowego). Skład 1057+1056 został skreślone w październiku 2014r., natomiast 1093+1094 - w październiku 2015r. W zamian w październiku 2015r. do wagonów szkoleniowych dołączyły kolejne skreślone stopiątki - 1130+1131 i 1204+1205.


WAGONY DOCZEPNE
Wagony doczepne wykorzystywane są do przewozu materiałów niezbędnych do remontów i bieżącego utrzymania torowisk.
Istnieją 3 grupy wagonów doczepnych
platformy służące do transportu podkładów i szyn (wagony 01, 02, 05, 9007)
wagony samowyładowcze ze zsypem bocznym wykorzystywane do dostawy tłucznia wykorzystywanego podczas remontów (wagony 06, 9008)
wagony samowyładowcze ze zsypem środkowym wykorzystywane do transportu i podsypywania tłucznia wykorzystywanego podczas podbijania torowiska (wagony 2301, 9008).
Część spośród wagonów doczepnych była fabrycznie nowa (01, 02, 9007, 9008), pozostałe powstały w warsztatach tramwajowych z wykorzystaniem podwozi od skreślanych ówcześnie wagonów liniowych.15.12.2019 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101