lokomotywka nr tab. 1 ze składem wagonów kolejowych z tłuczniem
05.07.2016r.
zdjęcie: Maciej Gryszel