wagon roboczy nr tab. 2002
16.12.2014r.
zdjęcie: Michał Kiembrowski