wagon roboczy nr tab. 407
11.04.2015r.
zdjÍcie: Jakub Bernacki