TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


TABOR GOSPODARCZY HISTORYCZNYTramwaje Warszawskie posiadają liczny i zróżnicowany tabor gospodarczy - tak wagony wysoce wyspecjalizowane jak i uniwersalne (robocze i transportowe). Wagony te umożliwiają przede wszystkim sprawne utrzymanie i remonty infrastruktury torowej oraz transport pomiędzy poszczególnymi jednostkami spółki, pozwalają także na weryfikację stanu sieci napowietrznej oraz testowanie nowych podzespołów i aparatury elektronicznej wagonów liniowych. Większość została przebudowana w Zakładzie Naprawy Tramwajów z wycofanych tramwajów liniowych.
LOKOMOTYWKI
Położony przy ul. Obozowej Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów posiada bezpośrednie połączenie z siecią kolejową. Połączenie to wykorzystywane jest do dostaw materiałów budowlanych do zakładu (zwłaszcza kruszywa, piasku budowlanego i szyn, niekiedy także podkładów). Do przetaczania wagonów kolejowych używane są lokomotywki tramwajowe. Pojazdy te zbudowane są na podwoziach wagonów tramwajowych posiadają jednak liczne elementy typowe dla taboru kolejowego (m.in. zderzaki typu kolejowego i pneumatyczny układ hamulcowy).


PODBIJARKI
Każde torowisko wymaga okresowych prac utrzymaniowych i naprawczych. W przypadku torowiska podsypkowego jednym z elementów tych prac jest podbijanie. Ma ono na celu usunięcie skutków nierównomiernego osiadania podsypki tłuczniowej, do którego dochodzi podczas regularnego ruchu tramwajowego - efektem podbijania jest wyrównanie torów w poziomie i pionie. Podbijanie torowiska odbywa się za pomocą podbijarki. W latach 70-tych i 80-tych XXw. wykorzystywano do tego podbijarkę prod. Matisa.


WAGONY WIEŻOWE
Wagony wieżowe wykorzystywane były do prac na sieci napowietrznej (tak naprawczych jak i podczas budowy nowych odcinków torowisk). Użytkowany w latach 80-tych i 90-tych XXw. oprócz typowego napędu tramwajowego posiadał także silnik spalinowy pochodzący od autobusu Ikarus 280 - dzięki czemu mógł się poruszać także poza zasięgiem czynnej sieci tramwajowej. Obecnie rolę wagonów wieżowych przejęły dwudrogowe (zdolne poruszać się tak po szynach jak i po ulicy) pojazdy samochodowe.


WAGONY TRANSPORTOWE
Wagony transportowe wykorzystywane są do przewozu materiałów pomiędzy poszczególnymi zakładami spółki (najczęściej są to podzespoły tramwajowe transportowane do i z Zakładu Naprawy Tramwajów oraz odpady powstałe w zajezdniach podczas obsługi technicznej i drobnych remontów taboru liniowego).


PŁUGI
Odśnieżanie torowisk w Warszawie odbywało się na dwa sposobami - podczas opadów śniegu uruchamiane były tzw. "przecieraki" - wagony liniowe wyposażone w odgarniacze, które nocami kursowały po całej sieci usuwając śnieg na bieżąco - oraz wyspecjalizowane wagony-pługi, wspomagające podczas nasilonych opadów śniegu. Wykorzystywane były samojezdne pługi lemieszowe i wirnikowe oraz doczepne pługi wirnikowe. Poza sezonem zimowym wagony-pługi użytkowane były jako uniwersalne wagony robocze.


SOLARKI/WAGONY ROBOCZE, WAGONY SPAWALNICZE
Wagony spawalnicze posiadają agreagaty spawalnicze i stanowiska do montażu butli z gazami technicznymi, wykorzystywane są podczas bieżących napraw i nocnych remontów torowisk tramwajowych. Solarki wykorzystywane były w przeszłości do rozwozu soli niezbędnej do utrzymania zimowego platform przystankowych


WAGONY SZKOLENIOWE
Przez wiele lat jako wagony szkoleniowe wykorzystywane były zwykłe wagony liniowe, wyposażone w dodatkowy pulpit sterowniczy i składane krzesełko dla instruktora. Wagony te były wykorzystywane jako szkoleniowe zwykle przez 2-3 lata (choć zdarzały się składy użytkowane w ten sposób nawet przez kilkanaście lat), po czym - po demontażu krzesełka i pulpitu dodatkowego - wracały do ruchu pasażerskiego. W lipcu 2011r. zadecydowano o wydzieleniu puli wagonów wykorzystywanych wyłącznie jako szkoleniowe. Do tego celu wybrano 2 składy skreślonych akurat wagonów 105Na (1057+1056 i 1080+1084") - po niewielkich modyfikacjach (sprowadzających się właściwie do usunięcia kasowników oraz podłączenia dodatkowego pulpitu i montażu krzesełka dla instruktora) rozpoczęły pracę jako wagony nauki jazdy. Oba składy pozostały w żółto-czerwonym malowaniu. Wagony przypisano do Ośrodka Szkolenia, natomiast faktycznie stacjonowały na zajedniach R-1 Wola (1080+1084") i R-4 Żoliborz (1057+1056). W maju 2013r. z powodu złego stanu technicznego skład 1080+1084" został zastąpiony przez 1093+1094. Składy te nie wystarczały jednak do zapewnienia odpowiedniej obsługi kursantów nauki jazdy - z tego powodu podczas trwania kursów wykorzystywane są także doraźnie przygotowane wagony liniowe (po zakończeniu części praktycznej kursów i egzaminów państwowych wracające do ruchu liniowego). Skład 1057+1056 został skreślony w październiku 2014r., natomiast 1093+1094 - w październiku 2015r. W zamian w październiku 2015r. do wagonów szkoleniowych dołączyły kolejne skreślone stopiątki - 1130+1131 i 1204+1205. 20 kwietnia 2022r. skreślono skład 1204+1205, natomiast 10 lutego 2023r. - skład 1130+1131.


WAGONY DOCZEPNE - PŁUGI


WAGONY DOCZEPNE TRANSPORTOWE
Wagony doczepne wykorzystywane są do przewozu materiałów niezbędnych do remontów i bieżącego utrzymania torowisk.
Istniały 3 grupy wagonów doczepnych
platformy służące do transportu podkładów i szyn (wagon 04)
wagony samowyładowcze ze zsypem środkowym wykorzystywane do transportu i podsypywania tłucznia wykorzystywanego podczas podbijania torowiska (wagon P-12).
wagony niesamowyładowcze wykorzystywane do dostawy tłucznia wykorzystywanego podczas remontów10.02.2023 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101