wagon roboczy nr tab. 2406
26.11.2002r.
zdjęcie: Piotr Szczęsny