wagon roboczy nr tab. 2406
23.09.2006r.
zdjęcie: Jerzy Iwański