wagon roboczy nr tab. 2112
24.07.2022r.
zdjęcie: Krzysztof Jasiński