TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


MALOWANIE  STOSZESNASTEK


MALOWANIE MIEJSKIE  (FABRYCZNE)

Wszystkie wagony typów 116N, 116Na i 116Na/1 pierwotnie były malowane w barwy miejskie - w kilku odmianach, niekiedy bardzo różniących się od siebie.

Wagon 3002 (116N)
Kolorystyka wagonu 3002 stanowi wariację na temat bieli, żółci i czerwieni. Dominujący jest kolor biały (większa część przodu, tyłu i burt wagonu), dolny pas i pas nadokienny są koloru żółtego (pas dolny w ciemniejszym odcieniu), natomiast cienki pasek powyżej pasa dolnego jest koloru czerwonego. Cyfry numeru taborowego pierwotnie były żółte, po kilku latach zostały (celem poprawy widoczności) zmienione na czerwone. Po modernizacji wagonu latem 2005r. pantograf został przemalowany na kolor żółty.Wagon 3003 (116Na)
Podobnie jak 3002 dominuje kolor biały, natomiast kolory żółty i czerwony są umiejscowione odwrotnie niż w wagonie 3002 (pas dolny i pas nadokienny czerwone, cienki pasek powyżej pasa dolnego - żółty). W 2003r. przejściowo (po kolizji) fragment przedniej kształtki był pomalowany na kolor czerwony, po kilku tygodniach został przemalowany na biało. Po kolizji w lipcu 2006r wagon stracił napis "Alstom" z lewej burty.Wagon 3004 (116Na)
W malowaniu wagonu 3004 dominuje kolor żółty, na czerwono pomalowane są pas dolny, pas nadokienny i część ściany czołowej i tylnej pomiędzy dolną krawędzią szyby a zderzakiem). Pierwotnie wagon posiadał napis "GEC Alsthom Konstal" tylko po lewej stronie środkowego członu powyżej linii okien (w związku z czym numer taborowy znalazł się na trzecim członie wagonu), w 2000r. (po zmianie nazwy producenta tramwajów) zmieniono napis na "Alstom", dokładając kolejny na prawym boku środkowego członu poniżej linii okien (dzięki czemu powyżej linii okien zmieścił się numer taborowy). Przedni i tylny numer taborowy (żółte cyfry) pierwotnie umieszczony był na czerwonym pasku bezpośrednio nad zderzakiem, z uwagi jednak na słabą widoczność został po kilku latach przeniesiony na zderzak pomiędzy światła (jednocześnie zmieniono kolor cyfr wszystkich numerów taborowych na czerwony, lepiej kontrastujący z żółtym tłem).Wagony 3005 - 3016, 3018, 3020 i 3022 (116Na/1)
W malowaniu powyższych wagonów dominuje kolor żółty, na obu burtach znajdują się po 3 zygzaki koloru czerwonego (takie malowanie ma w zamyśle pomysłodawców maskować nierówną linię okien). Pierwotnie wagony posiadały numery taborowe koloru czarnego o specyficznej czcionce, od 2005r. wagony powracające do barw miejskich po zdjęciu reklam otrzymują numery taborowe koloru czerwonego w standardowej dla TW czcionce.Wagon 3017 (116Na/1)
Ogólny schemat malowania wagonu 3017 jest identyczny jak poprzednich wagonów, jednakże w pasie nadokiennym obu burt wagonu (w członach skrajnych) znajdują się dodatkowo napisy "Alstom" (wagon ten był w 1999r. na jazdach pokazowych w Poznaniu).Wagon 3019 (116Na/1)
Na wagonie 3019 zastosowano drugą wersję malowania maskującego nierówną linię okien - dominuje kolor żółty, szeroki pas okienny jest czerwony, poniżej linii okien na wszystkich członach wagonu znajdują się napisy "Alstom" (wagon ten był w 1999r. na jazdach pokazowych w Szczecinie).Wagony 3021, 3023 - 3030 (116Na/1)
Ogólny schemat malowania jest identyczny jak wagonu 3019, nie ma jednak napisów reklamujących producenta tramwaju, natomiast dodatkowo poniżej linii okien znajduje się cienki pasek koloru czerwonego. Pierwotnie wagony posiadały numery taborowe koloru czarnego o specyficznym kroju, od 2005r. wagony powracające do barw miejskich po zdjęciu reklam otrzymują numery taborowe koloru czerwonego w standardowej dla TW czcionce.

MALOWANIE REKLAMOWE

Od stycznia 2005r. (po zakończeniu gwarancji na lakier) stoszesnastki zostały udostępnione reklamodawcom, przy czym wagony te otrzymują reklamy w postaci naklejanej na burty folii (na szybach umieszczana jest folia "one-way-vision"). Jako pierwszy oklejony został wagon 3029, promujący ideę reklamy na stoszesnastkach, natomiast od kwietnia 2005r. pojawiają się na tych wagonach reklamy komercyjne. Początkowo oklejano tylko burty wagonów, pozostawiając ściany czołowe w barwach miejskich, szybko jednak wprowadzono reklamy całopojazdowe (oklejone burty i ściany czołowe) co znacząco poprawiło estetykę wagonów reklamowych. Przez długi czas oklejano tylko wagony 116Na/1, od października 2006r. pojawiły się reklamy także na wagonach 116Na.


Od listopada 2007r. stoszesnastki są poddawane remontom. Początkowo wykonywano tylko pierwszy etap remontu (bez ingerencji w poszycie), od przełomu 2008 i 2009r. wprowadzono remonty o pełnym zakresie, obejmujące także wymianę poszycia. Wraz ze zmianą zakresu remontu wprowadzono nowy wzór malowania wagonów 116Na/1 - jednolicie żółty. Taki wzór uznano za najlepszy nie tylko ze względu na łatwość wykonania ale i przewidywane częste stosowanie naklejanych reklam całopojazdowych (malowanie zostało więc potraktowane jako podkład pod reklamy). Pierwszym pomalowanym w jednolicie żółte barwy został wagon 3029 (wyremontowany w marcu 2009r.), takie barwy otrzymały prawie wszystkie (poza ostatnim 3014) remontowane w 2009r. wagony 116Na/1.


Nowa kolorystyka, choć całkiem udana, spotkała się ze zróżnicowanymi reakcjami prasy. Pod koniec 2009r. Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował więc nowy wzór malowania - z czarnym pasem okiennym, żółtymi pasami nadokiennym i podokiennym oraz czerwonym fartuchem (przy czym ZTM zaproponował nieco inne niż dotychczas odcienie - żółty nieco ciemniejszy, a czerwony - jaśniejszy). Malowanie według propozycji ZTM otrzymał na początku stycznia 2010r. wagon 3014.  116N   116Na   116Na/1  


08.02.2010 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101