116Na/1 nr tab. 3005
17.04.2006
zdjęcie: Leszek Peczyński