116Na/1 nr tab. 3014
nowa wersja kolorystyki zaproponowana przez ZTM
28.01.2010
zdjęcie: Józef Socha