116Na/1 nr tab. 3014
nowa wersja kolorystyki zaproponowana przez ZTM
06.02.2010
zdjęcie: Jerzy Iwański