zmodernizowany 116N nr tab. 3002
29.12.2005
zdjęcie: Michał Pawłowski