116Na/1 nr tab. 3016
nowa wersja kolorystyki
11.01.2010
zdjęcie: Józef Socha