116Na/1 nr tab. 3014
nowa wersja kolorystyki zaproponowana przez ZTM
26.01.2010
zdjÍcie: Krzysztof Lipnik