116Na nr tab. 3003
Speak Up
11.10.2006
zdjęcie: Leszek Peczyński