TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


WAGONY TYPU 105Nb


Doświadczenia związane z kilkudniową eksploatacją wagonu GT6N w 1992r. pokazały że szybkie wprowadzenie do eksploatacji nowoczesnych wagonów tramwajowych jest ze względu na trudności ekonomiczne (cena) i techniczne (wyszkolenie pracowników i modernizacja zajezdni) niemożliwe. Z tego powodu zadecydowano o dalszej współpracy z Konstalem i kupowaniu krótkich serii tramwajów wyposażonych w coraz nowocześniejsze podzespoły.

W latach 1992-1993 Konstal wyprodukował dla Warszawy 14 wagonów typu 105Nb. Wagony te posiadały typowe pudło czterodrzwiowe, zastosowano drzwi z płatami z tworzyw sztucznych (bez dolnych szybek poza I połówką I drzwi) oraz napędy drzwiowe produkcji BODE (każda połówka drzwi posiadała własny silniczek) z charakterystycznymi dźwigniami do awaryjnego otwierania drzwi (każda na jedną połówkę). Zastosowano nowe wózki typu 2NNa (na licencji AEG) z wkładkami amortyzacyjnymi Meggi i hydraulicznymi tłumikami drgań, zmieniono jednocześnie profil kół. Wagon był napędzany 4 silnikami LTa-220 o mocy 41,5kW każdy, zamontowano nowe przekładnie 20PMa. Zastosowano nowy typ pulpitu motorniczego (podobny do zastosowanego w 106Na) z przyciskami zamiast typowych przełączników i dodatkowym pulpitem po lewej stronie motorniczego służącym do sterowania drzwiami. Zmieniono (w porównaniu do 105Na) kształt siedzeń, zastosowano nowy typ wykładziny przeciwpoślizgowej. Wagony 1388 i 1389 otrzymały szare malowanie wnętrza (poręcze, wykładziny boczne i sufitowe, płaty drzwi), w pozostałych szare były laminaty, natomiast poręcze i płaty drzwi były białe.

Wagony dostarczano do Warszawy od 1993r. Pierwsze 4 wagony (1379-1382) przydzielono do zajezdni R-2 Praga, pozostałe do zajezdni R-3 Mokotów. Już po kilku miesiącach eksploatacji wagony okazały się bardzo awaryjne - szybko zużywały się wkładki Meggi w wózkach (co powodowało wężykowanie podczas jazdy), częste były awarie przekładni (wyzębianie) i maszyn drzwiowych. W konsekwencji podjęto decyzję o odesłaniu do Konstalu 5 najbardziej awaryjnych wagonów (1383, 1387, 1388, 1389, 1391), natomiast wagonu 1392 mimo wpisania na stan w ogóle nie odebrano z Konstalu. (wszystkie 6 wagonów zostało następnie przebudowanych w Konstalu na 805Nb i sprzedane przez producenta do Grudziądza jako nowe, natomiast do Warszawy trafiły w zamian nowe wagony typu 105Nb/e).


SKŁADY 105Nb W RUCHU 1)
  I kwartał 1993 II kwartał 1993 III kwartał 1993 IV kwartał 1993 I kwartał 1994
wagony w ruchu
1380+1379
1382+1381
1380+1379
1382+1381
1384+1385+1383
1386+1387
1388+1389
1390+1391
1380+1379
1382+1381
1384+1385
1386+1387
1388+1389
1390+1383
1380+1379
1382+1381
1384+1385
1386+1389
1388+1383
1390+1391
1380+1379
1382+1381
1384+1385
1390+1386
wagony odstawione --- --- 1391 1387 ---
1) składy istniejące dłużej niż 2 tygodnie

WAGONY 105Nb ZWRÓCONE DO KONSTALU 1)
nr tab. data wpisu na stan przebieg data odbioru przez Konstal
1383 08.03.1993 11887 km 26.10.1993
1387 15.03.1993 9291 km 26.10.1993
1388 15.03.1993 12729 km 26.10.1993
1389 29.03.1993 16424 km 26.10.1993
1391 29.03.1993 7868 km 16.12.1993
1) wagon 1392 nie został odebrany z Konstalu


Pozostałe wagony udało się poprawić we własnym zakresie, dzięki czemu obecnie ich awaryjność nie odbiega od średniej. Celem poprawy obsługi i ujednolicenia taboru przesunięto oba składy 105Nb z R-2 Praga do R-3 Mokotów (1380+1379 w dniu 1 maja 1996r., 1382+1381 w dniu 1 lipca 1996r.). W latach 1999-2000 podczas NG wymieniono napędy drzwiowe na IFE (poza 1382 który został skreślony przed pierwszym NG), w niektórych wagonach zamontowano wyłączniki szybkie i pantografy połówkowe z mechanizmem elektromechanicznego opuszczania pantografu. W dniu 25.11.2002r. skreślono rozbity podczas manewrów na zajezdni wagon 1382. Osamotniony wagon 1381 został wiosną 2004r przebudowany na 105Na. Kolejne dwa wagony 105Nb (1386 i 1390) zostały w okresie 10.2005-02.2006 zmodernizowane. Obecnie na stanie TW są 4 wagony typu 105Nb.
W 2011r. wszystkie wagony tego typu zostały poddane remontowi w standardzie NG III obejmującym m.in. wymianę poszycia (z zastosowaniem nowych blach o podwyższonej odporności na korozję), wymianę wyłożeń wnętrza przedziału pasażerskiego, wymianę okien (z zastosowaniem okien przesuwnych), wymianę siedzeń pasażerskich (na nowe prod. Astromal) i ogrzewania wagonu (na 3 nagrzewnice o mocy 3kW każda zamiast dotychczasowych grzejników). oraz (dzięki śrutowaniu) znaczącej odnowie konstrukcji pudła, otrzymały jednocześnie nowe (żółto-czarno-czerwone) malowanie pudła.


W 2006r. wprowadzono standaryzację zakresu wprowadzanych zmian podczas planowych remontów. Co prawda w toku kolejnych lat modyfikowano nieco standardy remontowe (2008, 2008+, 2009, NG III) ale sama procedura pozwoliła na ujednolicenie wyposażenia - obecnie wszystkie stopiątki o rozruchu oporowym mają jednolitą aparaturę i wyposażenie pokładowe, prawie wszystkie - ujednolicone pulpity motorniczych (poza składami 1228+1227, 1252+1251, 1402+1401 i 1408+1407), pudła (poza składem 1424+1423, posiadającym pudła 3-drzwiowe), gniazda sterowania ukrotnionego (poza składami 1228+1227 i 1252+1251), pantografy (poza składami 1228+1227, 1252+1251, 1278+1277) i wózki (zdecydowana większoœć posiada wózki [2NN]). Z tego względu w 2010r. podjęto decyzję o wprowadzeniu nowych oznaczeń posiadanych stopiątek - wszystkie wagony z rozruchem oporowym otrzymały wewnętrzne oznaczenie [105N] (wagony po NG III czesto są wyróżniane jako [105N-NGIII]). Takie uproszczenie oznaczeń jest dużym ułatwieniem obsługowym dla TW, tak w kwestii obsługi zajezdniowej (ujednolicenie obsługi, ujednolicenie części zamiennych), zakresu remontów jak i funkcjonowania spółki (zamówienia, wskaźniki eksploatacyjne w tym awaryjność, zużycie energii).


  WAGONY [105N]  


DANE TECHNICZNE
dane ogólne: długość szerokość wysokość masa liczba drzwi
  13500mm 2400mm 3060mm 17,0 t 4
dane ogólne: miejsc ogółem miejsc siedzących miejsc stojących wys. podłogi % niskiej podłogi
  125 20 105 910mm -
układ rozruchu rodzaj silników typ silników ilość silników moc godzinowa prędkość maksymalna
oporowy prądu stałego LTa-220 4 4 x 41,5kW 70 km/h
podwozie (wózki): rozstaw wózków rodzaj typ ilość rozstaw osi w wózku
  6000mm napędowe 2NNa 2 1900mm
liczba miejsc - wg normy 0.15m2/pasażera


  MODYFIKACJE W WARSZAWSKICH STOPIĄTKACH  


01.03.2020 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101