TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


ŻYCIE PO ŻYCIU


Dziesięć wagonów tramwajowych kursujących obecnie poza Warszawą kiedyś jeździło po warszawskich torowiskach. Cztery z nich to ex-warszawskie wagony typu 105N, podmienione w połowie lat 80-tych w Konstalu podczas przebudowy na 105Na - po podmianie można je było spotkać we Wrocławiu (trzy) i w Poznaniu (jeden). Pozostałe sześć to ex-warszawskie wagony typu 105Nb, zwrócone w 1993r. z powodu wysokiej awaryjności do Konstalu. W tych wagonach w Konstalu poprawiono aparaturę elektryczną i zamontowano wózki wąskotorowe typu 2NWa, a następnie sprzedano je do Grudziądza (jako nowe!). Prawda wyszła na jaw po kilku miesiącach kiedy to spod niedbale nałożonej farby zaczęły przebijać warszawskie numery taborowe, a na niektórych podzespołach obsługa grudziądzkiego MZK znalazła napisy typu "następne OT - luty 1994".


105N 1006, obecnie wrocławski 105Na 2276"
Wagon typu 105N o numerze fabrycznym 175 wyprodukowano w Konstalu w 1975r. W dniu 18 października 1975r. został wpisany na stan MZK Warszawa i przydzielony do zajezdni R-1 Wola. W 1986r. wagon wysłano do Konstalu celem przebudowy na 105Na. Po przebudowie na 105Na, w dniu 26 kwietnia 1987r. wagon zmienił się na 2276" (data wystawienia dokumentu RZ przez Wydział Budowy Tramwajów Konstalu czyli oficjalnego zwrotu wagonu do przedsiębiorstwa). We Wrocławiu znalazł się ("ponownie") na zajezdni Ołbin (Słowiańska). Od połowy 1987r. do wiosny 1991r. jeździł w składzie 2454+2276"+2453, następnie od wiosny 1991r. do początków 1995r. w składzie 2276"+2277'''. Od początku 1995r. do 1996r kursował solo. W 1996r. został przeniesiony na zajezdnię Borek (Krzyki), gdzie połączono go w skład 2276"+2359 - w takim składzie jeździ do dzisiaj. Wiosną 2008r. wagon został zmodernizowany (trzydrzwiowe pudło, wymiana ścian czołowych, odnowa wnętrza przedzialu pasażerskiego).

 


105N 1018, obecnie wrocławski 105Na 2212"
Wagon typu 105N o numerze fabrycznym 187 wyprodukowano w Konstalu w 1975r. W dniu 3 listopada 1975r. został przyjęty na stan MZK Warszawa i przydzielony do zajezdni R-1 Wola. W 1986r. wagon wysłano do Konstalu celem przebudowy na 105Na. Po przebudowie na 105Na, w dniu 19 grudnia 1986r. wagon zmienił się na wrocławski 2212" (data wystawienia dokumentu RZ). We Wrocławiu został przydzielony do zajezdni Ołbin (Słowiańska). Od początku jeździł w składzie 2448+2447+2212" (przejściowo w czerwcu 1988r. występował w składzie 2448+2212"). Od połowy 1992r. do połowy 1995r. kursował w składzie 2212"+2213", a następnie kursował solo. W dniu 4 października 1995r. został przeniesiony na zajezdnię Borek (Krzyki) - od tego dnia do dzisiaj jeździ w składzie 2212"+2213". Na początku 2004r. wagon został zmodernizowany (trzydrzwiowe pudło, wymiana ścian czołowych, odnowa wnętrza przedzialu pasażerskiego).


105N 1031, obecnie poznański 105Na 89"
Wagon typu 105N o numerze fabrycznym 200 wyprodukowano w Konstalu w 1975r. W dniu 22 listopada 1975r. wagon został wpisany na stan MZK Warszawa i przydzielony go zajezdni R-1 Wola. W 1985r. wagon wysłano do Konstalu celem przebudowy. Po przebudowie na 105Na, w dniu 21 października 1986r. wagon zmienił się na poznański 89" (data wystawienia dokumentu RZ). W Poznaniu wagon trafił do "macierzystej" zajezdni Głogowska gdzie zestawiono początkowo skład 90"+89". Od wiosny 1989r. do końca 1992r. wagon jeździł w składzie 264+263+89", następnie przez ponad rok (do wiosny 1994r.) w składzie 115+89". Od połowy 1994r. do konca swojej służby liniowej kursował w składzie 90"+89". W 2002r. wagon został zmodernizowany (z jednoczesną przebudową na doczepę czynną). W 2011r. wagon został skreślony ze stanu MPK Poznań i następnie złomowany.


105N 1084, następnie krakowski 105Na 484, obecnie wrocławski 2544
Wagon typu 105N o numerze fabrycznym 254 wyprodukowano w Konstalu w 1976r. W dniu 15 marca 1976r. wagon został przyjęty na stan MZK Warszawa i przydzielony do zajezdni R-1 Wola. W 1984r. został wysłany do Konstalu na przebudowę na 105Na. Po przebudowie, w dniu 29 marca 1985r. wagon zmienił się na krakowski 484 (data wystawienia dokumentu RZ). Po "powrocie" do Krakowa został (w dniu 30 maja 1985) przydzielony do zajezdni Nowa Huta. Od 1985r. do 1991r. kursował w składzie 486+485+484. W dniu 1 maja 1991r. został skreślony ze stanu MPK Kraków i sprzedany do Wrocławia. Na stan MPK Wrocław został przyjęty w dniu 19 sierpnia 1991r. i przydzielony do zajezdni Gaj (Ślężna). Od 1991r. do dzisiaj jeździ w składzie 2544+2545. Wiosną 2009r. wagon został zmodernizowany (trzydrzwiowe pudło, wymiana ścian czołowych, odnowa wnętrza przedzialu pasażerskiego).

 


105Nb 1383, obecnie grudziądzki 805Nb 64
Wagon typu 105Nb o numerze fabrycznym 005 wyprodukowano w Konstalu w 1992r. W dniu 8 marca 1993r. wagon został przyjęty na stan TW i przydzielony do zajezdni R-3 Mokotów. Z powodu wysokiej awaryjności wagon został zwrócony do producenta w dniu 26 października 1993r. W Konstalu poprawiono aparaturę elektryczną, wymieniono wózki na wąskotorowe 2NWa, następnie nadano nowy numer fabryczny 002 i wpisano jako datę produkcji rok 1993. Wagon sprzedano do Grudziądza gdzie został wpisany na stan MZK Grudziądz w dniu 6 grudnia 1993r. Wagon przez kilka lat jeździł solo, od 1998r. kursował w składzie 64+63, potem w parze 65+64. Od marca 2003r. jeździł w składzie 66+64, obecnie zaś w składzie 64+65. Jesienią 2011r. wagon przebył naprawę bieżącą połączoną ze zmianą barw na żółto-czerwone.


105Nb 1387, obecnie grudziądzki 805Nb 65
Wagon typu 105Nb o numerze fabrycznym 009 wyprodukowano w Konstalu w 1993r. W dniu 15 marca 1993r. wagon został przyjęty na stan TW i przydzielony do zajezdni R-3 Mokotów. Z powodu wysokiej awaryjności wagon został zwrócony do producenta w dniu 26 października 1993r. W Konstalu poprawiono aparaturę elektryczną, wymieniono wózki na wąskotorowe 2NWa. Wagon otrzymał nowy numer fabryczny 003 i nowy rok produkcji 1994. Wagon wpisano na stan MZK Grudziądz w dniu 15 stycznia 1994r. Początkowo kursował solo, od 1998r w składzie 66+65, w 2000r. ponownie solo, potem w parze 68+65, następnie w składzie 65+64, a od marca 2003r. solo. W 2004r. został połączony w skład 64+65 - i w takim zestawieniu kursuje do dzisiaj. Jesienią 2011r. wagon przebył naprawę bieżącą połączoną z wymianą foteli pasażerskich i zmianą barw na żółto-czerwone


105Nb 1388, obecnie grudziądzki 805Nb 67
Wagon typu 105Nb o numerze fabrycznym 010 wyprodukowano w Konstalu w 1993r. W dniu 15 marca 1993r. wagon został przyjęty na stan TW i przydzielony do zajezdni R-3 Mokotów. Z powodu wysokiej awaryjności wagon został zwrócony do producenta w dniu 26 października 1993r. W Konstalu poprawiono aparaturę elektryczną, wymieniono wózki na wąskotorowe 2NWa, a następnie sprzedano do Grudziądza jako nowy wagon typu 805Nb (otrzymał nowy numer fabryczny 005 i nowy rok produkcji - 1994). Wagon został wpisany na stan MZK Grudziądz w dniu 3 lutego 1994r. Do 1998r. wagon kursował solo, następnie w składzie 67+68, od 2000r. jeździł w składzie 67+66, a od marca 2003r. ponownie solo. Kolejna zmiana nastąpiła w 2004r. - obecnie kursuje w składzie 67+63.


105Nb 1389, obecnie grudziądzki 805Nb 66
Wagon typu 105Nb o numerze fabrycznym 011 wyprodukowano w Konstalu w 1993r. W dniu 29marca 1993r. wagon wpisano na stan TW i przydzielony do zajezdni R-3 Mokotów. Z powodu wysokiej awaryjności wagon został zwrócony do producenta w dniu 26 października 1993r. W Konstalu poprawiono aparaturę elektryczną, wymieniono wózki na wąskotorowe 2NWa, a następnie nadano numer fabryczny 004 (jako rok produkcji podano 1994) i sprzedano do Grudziądza jako nowy wagon typu 805Nb. W dniu 15 stycznia 1994 wpisano wagon na stan MZK Grudziądz, gdzie początkowo jeździł solo, następnie (od 1998r.) w składzie 66+65, później kursował w składzie 67+66, a od marca 2003r. w składzie 66+64. Od 2004r. do teraz kursuje w składzie 68+66.


105Nb 1391, obecnie grudziądzki 805Nb 68
Wagon typu 105Nb o numerze fabrycznym 013 wyprodukowano w Konstalu w 1993r. W dniu 29 marca 1993r wagon został przyjęty na stan TW i przydzielony do zajezdni R-3 Mokotów. Z powodu wysokiej awaryjności wagon został zwrócony do producenta w dniu 26 października 1993r. W Konstalu poprawiono aparaturę elektryczną, wymieniono wózki na wąskotorowe 2NWa, a następnie sprzedano do Grudziądza jako nowy wagon typu 805Nb (przed przekazaniem nowemu właścicielowi otrzymał nowy numer fabryczny 006 i rok producji 1994). Wagon wpisano na stan MZK Grudziądz w dniu 3 lutego 1994r. Po wpisaniu na stan wagon kursował solo, od 1998r. w składzie 67+68, następnie (od 2000r.) wagon jeździł w składzie 68+65, potem przeniósł się do składu 68+63 a obecnie kursuje w składzie 68+66.


105Nb 1392, obecnie grudziądzki 805Nb 63
Wagon typu 105Nb o numerze fabrycznym 014 wyprodukowano w Konstalu w 1993r. (przy produkcji wykorzystano przebudowane pudło niedokończonego wagonu typu 108N). Wagon został oficjalnie przyjęty na stan TW w dniu 22 października 1993r. i przydzielony do zajezdni R-3 Mokotów, w rzeczywistości jednak nigdy nie został odebrany od producenta (cały czas stał w hali montażowej Konstalu). Jesienią 1993r. Konstal poprawił w odstawionym wagonie aparaturę elektryczną i wymienił wózki na wąskotorowe 2NWa. Wagon otrzymał nowy numer fabryczny 001 (pozostawiono oryginalny rok produkcji 1993). W dniu 16 grudnia 1993r. wagon został wpisany na stan MZK Grudziądz. Przez kilka lat jeździł solo, od 1998r. kursował w składzie 64+63, natomiast w 2003r. 68+63. Od 2004r. można go zobaczyć w składzie 67+63 - w takim zestawie kursuje do dziœ.07.09.2012 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101