TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


TRASA TRAMWAJOWA "T89" - PRACA MAGISTERSKAWSTĘP
W roku 2014 w Wojskowej Akademii Technicznej obroniona została praca magisterska pt. "Koncepcja szybkiego tramwaju na trasie Bemowo - Włochy - Mokotów", opracowana przez inż. Grzegorza Madrjasa pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Oleksiewicza.

W pracy tej przeprowadzono szczegółową analizę technicznych możliwości budowy obwodowej trasy tramwajowej łączącej dzielnice Bemowo, Włochy i Mokotów. Udowodniono, że budowa taka jest wykonalna technicznie (według stanu zagospodarowania na początek dekady).
Zbadano szereg wariantów przejścia przez kluczowe rejony badanego korytarza (takich jak jednorodzinna zabudowa Starych Włoch czy węzeł Trasy N-S z ul. Marynarską), wykazując możliwość przeprowadzenia trasy w kilku wariantach.
Z przeprowadzonej analizy wariantów wynika, że budowa tej trasy jest nie tylko wykonalna technicznie, lecz również możliwa do przeprowadzenia w różny sposób na wykazanych w pracy odcinkach - w liczbie do czterech opcji w zależności od lokalizacji. Łączna długość torów zaprojektowanych we wszystkich wariantach to 49,5 kmtp. Opracowano także odpowiednią do zakresu pracy dyplomowej wielokryterialną analizę porównawczą wariantów, wskazując optymalne rozwiązanie dla każdego z analizowanych odcinków. Zidentyfikowano potencjalne problemy przy ewentualnej realizacji trasy, wynikające przede wszystkim z braku rezerw terenowych i planistycznych na wskazanych do realizacji odcinkach trasy tramwajowej oraz zaproponowano wariant wynikowy, zawierający rozwiązania kompromisowe, ograniczające skutki tych przeszkód.


Efekt końcowy prac wykazał, że podstawą dalszych szczegółowych analiz powinien być następujący przebieg:
Węzeł Ciepłownia Wola (układ z przystankami na wylocie skrzyżowania) - ul. Dźwigowa i ul. Globusowa (torowisko wydzielone po stronie wschodniej) - ul. Popularna (torowisko wydzielone w pasie dzielącym lub osi jezdni do ul. Jutrzenki, następnie po północnej stronie jezdni) - przejście wiaduktem nad linią WKD - korytarz przedłużenia ul. Bakalarskiej (torowisko wydzielone po zachodniej stronie jezdni) - ul. Łopuszańska i ul. Hynka (torowisko wydzielone po północnej stronie jezdni głównych) - ul. Sasanki (przejście tunelem pod węzłem Trasy N-S i ul. Marynarskiej) - ul. Marynarska (połączenie z istniejącą trasą tramwajową po północnej stronie jezdni).
Przewidywana trasa liczyłaby około 8,2 km długości.


Przeprowadzona analiza wykazała celowość przeprowadzenia dalszych prac planistycznych, których wynikiem powinno być studium techniczno - ekonomiczne, obejmujące pogłębienie wyników analizy wielokryterialnej, ewentualna identyfikacja dodatkowych wariantów, a przede wszystkim - potwierdzenie opłacalności ekonomicznej (rozumianej jako analiza ogółu kosztów i korzyści społecznych) przedsięwzięcia w świetle obiecujących wyników wstępnych.


PLIKI ŹRÓDŁOWEtekst pracy TEKST PRACY
orientacja ORIENTACJA
odcinek 1 WARIANT 1
WARIANT 2
WARIANT 3
WARIANT 4
odcinek 2 WARIANT 1 - ARKUSZ 1 , ARKUSZ 2
WARIANT 2 - ARKUSZ 1, ARKUSZ 2
odcinek 3 WARIANT 1
WARIANT 2 - ARKUSZ 1, ARKUSZ 2, ARKUSZ 3, ARKUSZ 4
WARIANT 3 - ARKUSZ 1, ARKUSZ 2, ARKUSZ 3
WARIANT 4 - ARKUSZ 1, ARKUSZ 2
odcinek 4 WARIANT 1 - ARKUSZ 1, ARKUSZ 2, ARKUSZ 3
odcinek 5 WARIANT 1 - PLAN SYTUACYJNY, NIWELETA
WARIANT 2 - PLAN SYTUACYJNY, NIWELETA
WARIANT 3 - PLAN SYTUACYJNY, NIWELETA
przekroje WARIANT 1
WARIANT 2
WARIANT 3 i 4
przystanki podziemne PRZYSTANKI PODZIEMNEPraca magisterska "Koncepcja szybkiego tramwaju na trasie Bemowo - Włochy - Mokotów" została udostępniona przez jej autora - autorowi strony Tramwar celem publikacji, prawa autorskie pracy magisterskiej (załączniki do niniejszej podstrony) przynależą do autora pracy magisterskiej - Grzegorza Madrjasa.


PODZIĘKOWANIA AUTORA PRACY MAGISTERSKIEJ

Autor pragnie jednocześnie raz jeszcze gorąco podziękować za wsparcie następującym osobom:
śp. p. prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska,
p. dr Janusz Biliński, MEDCOM Sp. z o.o.,
p. Mariusz Szubra, IMS Sp. z o.o.,
p. mgr Krzysztof Karos, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,
p. mgr inż. Hubert Regulski, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,
p. inż. Marcin Zarzycki, CONE Consulting & Engineering,
p. Jakub Dumała, Schindler Polska Sp. z o.o.,
p. Sebastian Tuszyński, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.,

Wszystkim Panom serdecznie za wsparcie dziękuję.

Szczególne podziękowania kieruję na ręce Opiekuna niniejszej pracy, p. dra inż. Wojciecha Oleksiewicza z Politechniki Warszawskiej.11.01.2023 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101