TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2020 R.


W 2020r. nie przewiduje się wprowadzenia na stan Tramwajów Warszawskich fabrycznie nowych wagonów tramwajowych.
Zaplanowano wykonanie remontu 84 wagonów (o 38 więcej niż wykonano w 2019r.). Większość I kwartału zajmą remonty wagonów przeniesionych z planu z 2019r. (w sumie na 2020r. przeniesiono remonty aż 25 wagonów). Przewidziano wykonanie 18 remontów w zakresie NGIII. Stopiątki trafiające w 2018r. do remontu o zakresie NG I były remontowane z utrzymaniem dotychczasowego ich standardu.


SKREŚLENIA 2020 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
?
?
?
?
?
suma
?
?
?
?
1


PLAN REMONTÓW 2020 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
NGG
---
---
---
---
-
NG I
---
---
---
1281 1282 1289 1290
4
NG III
---
1429 1430
1401 1402 1437 1438
---
6
105N2k
NG I
2070 2071
---
---
---
2
NG II
---
---
---
---
---
105N2k/2000
NG I
---
---
2102 2103
---
2
NG II
---
---
---
---
---
120N
NG I
---
---
3108
---
---
NG II
---
---
---
---
---
120Na
NG I
3173 3174 3175 3183 3184 3193
3132 3141 3142 3157 3158 3159 3160
3117 3128 3186 3188 3195 3214
3124 3138 3147 3149 3152 3171 3177 3179 3189 3202
29
NG II
---
---
---
---
---
suma
8
9
13
14
44
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2020r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2020 R.
  [105N] 105N2k 105N2k/2000 120N 120Na suma
01.20
NGG
--- --- --- --- --- 3
NG I
--- --- --- --- 3128
NG III
1239 1330 --- --- --- ---
02.20
NGG
--- --- --- --- --- 3
NG I
--- --- --- --- 3142 3177 3183
NG III
--- --- --- --- ---
03.20
NGG
1281 1282 --- --- --- 3124 3159 3186 3189 6
NG I
--- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
04.20
NGG
--- --- --- --- --- 11
NG I
--- 2070 2071 --- --- 3117 3141 3149 3175 3195
NG III
1401 1402 1429 1430 --- --- --- ---

ARCHIWUM REMONTÓW
          2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15.03.2020 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101