TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2020 R.


W 2020r. nie przewiduje się wprowadzenia na stan Tramwajów Warszawskich fabrycznie nowych wagonów tramwajowych.
Zaplanowano wykonanie remontu 84 wagonów (o 38 więcej niż wykonano w 2019r.). Większość I kwartału zajmą remonty wagonów przeniesionych z planu z 2019r. (w sumie na 2020r. przeniesiono remonty aż 25 wagonów). Przewidziano wykonanie 18 remontów w zakresie NGIII. Stopiątki trafiające w 2018r. do remontu o zakresie NG I były remontowane z utrzymaniem dotychczasowego ich standardu.


SKREŚLENIA 2020 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
?
?
?
?
?
suma
?
?
?
?
?


PLAN REMONTÓW 2020 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
[105N]
NGG
---
---
---
---
-
NG I
---
---
---
1289 1290
2
NG II
---
---
---
1281 1282
2
NG III
---
1429 1430 1447 1448
1401 1402 1421 1422 1437 1438 1445 1446 1449 1450 1455 1456
---
16
105N2k
NG I
2070 2071 2072 2073
---
---
---
4
NG II
---
---
---
---
---
105N2k/2000
NG I
---
---
2094 2095 2102 2103 2114 2115 2132 2133
---
8
NG II
---
---
---
---
---
120N
NG I
---
---
3108
---
1
NG II
---
---
---
---
---
120Na
NG I
3173 3174 3175 3183 3184 3193
3122 3132 3141 3142 3157 3158 3159 3160
3117 3128 3182 3186 3188 3195 3214 3222 3225
3124 3136 3138 3139 3147 3149 3169 3171 3172 3176 3177 3179 3189 3197 3202
37+1
NG II
---
---
---
---
---
suma
10
12
30
18+1
70+1
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2020r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2020 R.
  [105N] 105N2k 105N2k/2000 120N 120Na suma
01.20
NGG
--- --- --- --- --- 3
NG I
--- --- --- --- 3128
NG III
1239 1330 --- --- --- ---
02.20
NGG
--- --- --- --- --- 3
NG I
--- --- --- --- 3142 3177 3183
NG III
--- --- --- --- ---
03.20
NG I
--- --- --- --- 3117 3124 3159 5
NG II
1281 1282 --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- ---
04.20
NGG
--- --- --- --- --- 8
NG I
--- 2070 2071 --- --- 3186 3189
NG III
1401 1402 1429 1430 --- --- --- ---
05.20
NGG
--- --- --- --- --- 5
NG I
1289 1290 --- --- --- 3141 3149 3175
NG III
--- --- --- --- ---
06.20
NGG
--- --- --- --- --- 4
NG I
--- --- --- --- 3160 3171 3188 3195
NG III
--- --- --- --- ---
07.20
NGG
--- --- --- --- --- 2
NG I
--- --- --- --- 3147 3193
NG III
--- --- --- --- ---
08.20
NGG
--- --- --- --- --- 2
NG I
--- --- --- --- 3122 3169
NG III
--- --- --- --- ---
09.20
NGG
--- --- --- --- --- 5
NG I
--- 2072 2073 --- --- 3169 3180 3214
NG III
--- --- --- --- ---
10.20
NGG
--- --- --- --- --- 2
NG I
--- --- --- --- 3136 3202
NG III
--- --- --- --- ---
11.20
NGG
--- --- --- --- --- 7
NG I
--- --- --- --- 3138 3158 3174 3176 3187
NG III
1437 1438 --- --- --- ---
12.20
NGG
--- --- --- --- --- 9
NG I
--- --- --- --- 3132 3182 3225
NG III
1445 1446 1447 1448 1449 1450 --- --- --- ---

ARCHIWUM REMONTÓW
          2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17.01.2021 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101