TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKREŚLENIA I REMONTY W 2018 R.


W 2018r. nie przewiduje się wprowadzenia na stan Tramwajów Warszawskich fabrycznie nowych wagonów tramwajowych.
Zaplanowano wykonanie remontu 28 wagonów (o 20 mniej niż w 2017r.), w tym 2 w zakresie NG II   i 2 w zakresie NG III. Ograniczenie liczby remontów jest związane ze zmniejszeniem potrzeb remontowych. Stopiątki trafiające w 2018r. do remontu o zakresie NG I będą remontowane z utrzymaniem dotychczasowego ich standardu, natomiast stopiątki poddane NG III będą remontowane według standardu NG III. Do remontu o zakresie NG II trafi jedyny wagon 116N (przesunięty z planu 2017r.) oraz ostatni wagon 116Na/1 (rownież przesunięty z planu 2017r.) - oba w trakcie remontu będą miały wymienioną aparaturę. Do NG I trafią ostatnie dwa wagony 120N (oba pierwotnie przewidziane do remontu w 2017r.) oraz 12 wagonów 120Na.


SKREŚLENIA 2018 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Na
?
?
?
1244 1250
2
suma
?
?
?
2
2


PLAN REMONTÓW 2018 R.
  R-1 Wola R-2 Praga R-3 Mokotów R-4 Żoliborz suma
105Nf
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
---
---
---
---
NG III
---
---
1431 1432
---
2
105Ni
NG I
2008 2009
---
---
---
2
NG II
---
---
---
---
---
105N2k
NG I
2060 2061 2066 2067 2068 2069
---
---
---
6
NG II
---
---
---
---
---
105N2k/2000
NG I
---
---
2098 2099
---
2
NG II
---
---
---
---
---
116N
NG I
---
---
---
---
---
NG II
3002
---
---
---
1
116Na/1
NG I
---
---
---
---
---
NG II
---
3015
---
---
1
120N
NG I
---
---
3103 3108
---
2
NG II
---
---
---
---
---
120Na
NG I
3148 3154
3123 3129
3119 3120 3126 3127
3144 3145 3146 3151
12
NG II
---
---
---
---
---
suma
11
3
10
4
28
przynależność wagonów do zajezdni - wg stanu na 01.01.2018r., bez uwzględnienia późniejszych przesunięć
podkreślone - wagony dołączone w trakcie roku do planu remontowego
kursywą w nawiasach - wagony usunięte w trakcie roku z planu remontowego


WYKONANE REMONTY W 2018 R.
  105Nf 105Ni 105N2k 105N2k/2000 116N, 116Na/1 120N 120Na suma
01.18
NG I
--- --- 2060 2061 --- --- --- --- 2
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
02.18
NG I
--- --- --- --- --- 3108 --- 4
NG II
--- --- --- --- 3002 --- ---
NG III
1431 1432 --- --- --- --- --- ---
03.18
NG I
--- 2008 2009 --- --- --- --- --- 2
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
04.18
NG I
--- --- --- 2098 2099 --- --- --- 2
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
05.18
NG I
--- --- 2066 2067 --- --- --- --- 3
NG II
--- --- --- --- 3015 --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
06.18
NG I
--- --- 2068 2069 --- --- --- --- 2
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
07.18
NG I
--- --- --- --- --- --- --- -
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---
08.18
NG I
--- --- --- --- --- 3103 3120 3123 3144 3154 5
NG II
--- --- --- --- --- --- ---
NG III
--- --- --- --- --- --- ---

ARCHIWUM REMONTÓW
          2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017    

22.09.2018 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101