TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


WAGONY TYPU  P1


Dokonana w początkach lat 20-tych XXw. adaptacja wagonów konnych na doczepne (oznaczonych później jako typ P5) wystarczyła na krótki czas. Już po kilku latach okazało się że potrzeby taborowe są znacznie większe. Podjęto więc decyzję o przebudowie kolejnych wagonów konnych. "Nowe" wagony doczepne letnie wprowadzono do ruchu w latach 1923-1924, przy czym nieznana jest ich numeracja. W 1929r. wagony te zostały oznaczone jako typ P1. Wagony tego typu były traktowane jako prowizoryczne zastępstwo - już w latach 1931-1932 wycofano piewszy z wagonów typu P1, kolejne 12 skreślono w 1936r.07.09.2020 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101