4NBWE   nr fabr. 847/860
27.06.2001
zdjÍcie: Krzysztof Lipnik