GT6N nr tab. 801
24.09.1992
zdjÍcie: Tomasz Igielski