GT6N nr tab. 801
23.09.1992
zdjÍcie: Tomasz Igielski