GT6N nr tab. 1004
30.06.1996
zdjÍcie: Tomasz Igielski