GT6N nr tab. 1004
06.1996
zdjÍcie: Tomasz Igielski