GT6N nr tab. 1004
13.04.1996
zdjÍcie: Tomasz Igielski