plac Żelaznej Bramy
na wprost budynek przy ul. Przechodniej 1/3, po prawej fragment budynku przy pl. Żelaznej Bramy 6, pomiędzy nimi - wlot ul. Przechodniej (prowadzącej jednokierunkowo od strony pl. Bankowego)
28.08.1940r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie