plac Żelaznej Bramy
wlot ul. Przechodniej (prowadzącej jednokierunkowo od pl. Bankowego), po lewej budynek przy ul. Przechodniej 1/3, po prawej budynek przy pl. Żelaznej Bramy 6
28.08.1940r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie