plac Żelaznej Bramy
na wprost budynek przy pl. Żelaznej Bramy 6, po prawej wylot ul. Żabiej,
pojedynczy tor prowadzący do przystanku krańcowego (ze stojącym tramwajem) oraz do ul. Żabiej (jednokieunkowo do pl. Bankowego)
28.08.1940r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie