wylot z pl. Grzybowskiego w ul. Twardą
1938r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie