ul. Tłomackie
budynek przy ul. Tłomackie 10 (centrala telefoniczna PAST), torowisko prowadzi w kierunku ul. Leszno
05.07.1940r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie