ul. Tłomackie
budynek przy ul. Tłomackie 15, torowisko prowadzi w kierunku ul. Bielańskiej, w prawo wlot ul. Rymarskiej prowadzącej do placu Bankowego
05.07.1940r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie