plac Teatralny
1938r.
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie