skrzyżowanie pl. Mirowskiego i ul. Solnej
budynek przy pl. Mirowskim 14, torowisko na wprost prowadzi w ul. Solną, w lewo - w kierunku ul. Chłodnej, w prawo - w plac Mirowski w kierunku pl. Żelaznej Bramy
lata 1938-1939
zdjęcie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie